Szanowny Studencie,

Prosimy o zapoznanie się z decyzją nr 11/2017 Prorektora ds. Kształcenia i Studentów z dnia 21 lipca 2017 roku w sprawie zasad wpisywania ocen do elektronicznego indeksu studentów/doktorantów w Uniwersytecie Opolskim,

Decyzja nr 11/2017