Dziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego
prof. dr hab. Stanisław Koziarski

Tel.: +48 77 452 7301, +48 77 452 7302, fax: +48 77 452 7303
E-mail: wpt@uni.opole.pl
E-mail: stanislaw.koziarski@uni.opole.pl
Adres: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

 

 

 

dr Krzysztof Badora
Prodziekan ds. studenckich

Tel.: +48 77 452 7320,
E-mail: wpt@uni.opole.pl
Adres: Wydział Przyrodniczo-Techniczny, ul. Oleska 22, 45-052 Opole

 

 

 

 

dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO
Prodziekan

Tel.: +48 77 401 6042,
E-mail: mrajfur@o2.pl
Adres: Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
Collegium Biotechnologicum, ul. Kardynała Kominka 6, 6a, 45-032 Opole