Dyrektor Instytutu Medycyny
dr hab.n.med. Katarzyna Stęplewska, prof.UO

E-mail: katarzyna.steplewska@uni.opole.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny ds.Nauki
dr hab.n.med. Zenon Brzoza, prof.UO

E-mail: zenon.brzoza@uni.opole.pl

Zastępca Dyrektora Instytutu Medycyny ds.Kształcenia
dr hab.n.med. Jacek Jóźwiak, prof.UO

E-mail: jacek.jozwiak@uni.opole.pl