Gdzie i kiedy odbył się test?

Test kompetencji poznawczych odbył się 6 lipca 2017 roku o godz. 11.00

Dla kandydatów, którzy przystąpili do testu kompetencji poznawczych przygotowano czterdzieści sal i tyleż komisji egzaminacyjnych na terenie całego Uniwersytetu Opolskiego.

23 kandydatów na jedno miejsce na medycynie

– Tak duża liczba kandydatów to niewątpliwie sukces – powiedziała prof. Wiesława Piątkowska – Stepaniak, prorektor UO odpowiedzialna za kierunek lekarski na uczelni. – Sukces między innymi dlatego, że mamy kandydatów praktycznie z całej Polski. Największa ich liczba to osoby z województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Są też jednak kandydaci z Łodzi, Białej Podlaskiej czy z województwa zachodniopomorskiego. Można szacować, że jedna trzecia kandydatów to osoby z Opolszczyzny i to cieszy, bo przecież w naszym regionie brakuje lekarzy. O prawdziwym sukcesie powiemy jednak tak naprawdę po sześciu latach, kiedy studenci otrzymają odpowiedni certyfikat zawodowy i postanowią zostać na Opolszczyźnie, gdzie od lat brakuje wykształconej kadry medycznej – podkreśla prof. Piątkowska-Stepaniak. Dowiedz się więcej

O kompetencjach poznawczych

W ujęciu psychologicznym kompetencje poznawcze wiążą się ze zdolnością dostrzegania istoty sytuacji problemowej, kreatywnością w poszukiwaniu jej rozwiązań, świeżością spojrzenia na znane już sytuacje oraz zdolnością do podejmowania trafnych decyzji i ciekawością poznawczą. Zdolności te są niezbędne w efektywnym pełnieniu wielu ról społecznych i zawodowych, zwłaszcza tych, które cechują się wyższym stopniem złożoności. Lekarza, oprócz rzetelnej wiedzy, cechować powinna zdolność myślenia probabilistycznego i umiejętność niepopełniania błędów logicznych, gdyż te predyspozycje są warunkiem efektywnego studiowania, a w dalszej perspektywie trafności diagnostycznej i efektywności terapeutycznej przyszłego lekarza. Test, który pisać będą kandydaci na kierunek lekarski w Uniwersytecie Opolskim diagnozuje takie właśnie kompetencje.

Rodzaje zadań na teście kompetencji poznawczych

Zadania WYKLUCZENIA polegają na wskazaniu wyrazu, który nie pasuje do pozostałych. Dla przykładu, w zestawie „REŻYSER-PISARZ-LISTONOSZ-KOMPOZYTOR” należy wskazać słowo „LISTONOSZ” bo to jedyny zawód, który nie ma charakteru twórczego.

Zadania ANALOGIE polegają na wskazaniu tych samych relacji lub zastosowania tego samego rozumowania w nowej sytuacji. Dla przykładu, w zadaniu „Czapka ma się tak do głowy jak … należałoby spośród kilku proponowanych wybrać odpowiedź typu „skarpetka do stopy”.

Zadania WNIOSKOWANIE polega na stosowaniu reguł logiki i rachunku prawdopodobieństwa przy wyciąganiu wniosków. W teście są zadania dotyczące wnioskowania na podstawie jakiejś historyjki oraz zadania na liczbach, czy symbolach.

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem testu kompetencji poznawczych, który odbył się 6 lipca br. o godz. 11.00

Regulamin egzaminu