SAMODZIELNA KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

SAMODZIELNA KATEDRA BIOTECHNOLOGII I BIOLOGII MOLEKULARNEJ

Kierownik katedry –  dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO – profesor nadzwyczajny

I. ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I IMMUNOLOGII
Prof. dr hab. Adam Latała – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Adam Latała
prof. dr hab. Czesław Ługowski
dr inż. Katarzyna Grata
dr Małgorzata Nabrdalik

PRACOWNIA PODŁOŻY I HODOWLI SZCZEPÓW
Anna Pospieszyńska – pomoc laboratoryjna

II. ZAKŁAD BIOLOGII I GENETYKI
Dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

dr hab. Anna Krop-Wątorek, prof. UO
prof. dr hab. Tadeusz Janas
dr Ewa Boniewska-Bernacka
dr Anna Pańczyszyn
dr n. przyr. Zbigniew Pokora
dr n. med. Henryka Sodowska

III. ZAKŁAD BIOCHEMII I FARMAKOLOGII
Prof. dr hab. Olga Zhuk – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Olga Zhuk
dr Agnieszka Rombel-Bryzek
mgr Grzegorz Oloś

IV. ZAKŁAD BADANIA I MODELOWANIA PROCESÓW BIOLOGICZNYCH
Prof. dr hab. Teresa Janas – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. Teresa Janas
dr hab. inż. Teresa Krzyśko-Łupicka, prof. UO
dr hab. Ewa Moliszewska, prof. UO
dr hab. Kazimierz Sporek, prof. UO
dr Monika Sporek
dr Sławomir Wierzba

V. ZAKŁAD BIOANALITYKI
Prof. dr hab. inż. Maria Wacławek – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. inż. Maria Ząbkowska-Wacławek
dr hab. Agnieszka Dołhańczuk-Śródka, prof. UO
dr hab. Andrzej Kłos, prof. UO
dr hab. Małgorzata Rajfur, prof. UO
dr hab. Zbigniew Ziembik, prof, UO

VI. ZAKŁAD BIOCHEMII KLINICZNEJ
prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński – profesor zwyczajny – kierownik zakładu

prof. dr hab. n. med. Jan Gmiński
dr n. biol. Konrad Szychowski

VII. ZAKŁAD ANATOMII
Dr hab. n. med. Marian Simka – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

dr hab. n. med. Marian Simka, prof. UO
dr n. med. Jacek Hobot
dr n. med. Dariusz Kowalczyk
dr n. med. Tomasz Porażko
dr n. med. Marcin Skuła
dr n. med. Marek Waligóra

lek. med. Jacek Masełko

VIII. ZAKŁAD HISTOLOGII
Dr hab. n. med. Sławomir Żegleń – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

dr hab. n. med. Sławomir Żegleń
dr n. med. Elżbieta Woźniak – Grygiel
lek. med. Joanna Tomiczek-Szwiec
dr n. biol. Elżbieta Dudek

lek. med. Sebastian Ciszewski

IX. ZAKŁAD FIZJOLOGII
Dr hab. n. med. Dariusz Soszyński – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu

dr hab. n. med. Dariusz Soszyński
dr n. med. Ewa Trejnowska
dr n. med. Marek Szwiec
dr n. med. Andrzej Wester

Wydział Przyrodniczo-Techniczny
prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
dr n. med. Barbara Radecka

Centrum Symulacji Medycznych
dr hab. n. med. Zenon Halaba – profesor nadzwyczajny – kierownik zakładu
dr n. med. Dariusz Łątka