Decyzją władz Uniwersytetu Opolskiego Praktyka wakacyjna w zakresie opieki nad chorym może być odbywana w miesiącach lipiec/sierpień/wrzesień
w następujących podmiotach leczniczych:

  • Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu – 55 miejsc
  • Szpital Wojewódzki w Opolu Spółka z o.o. – 15 miejsc
  • Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu – 15 miejsc
  • Opolskie Centrum Onkologii im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu – 15 miejsc

Informacja dla studentów pierwszego roku kierunku lekarskiego

Sylabus – Praktyka wakacyjna w zakresie Opieki nad chorym

***

Pan dr hab. n. med. Zenon Halaba – Kierownik Centrum Symulacji Medycznych WP-T – kierownik Praktyk

Opiekunowie Praktyki w zakresie Opieki nad chorym realizowanej w okresie od 1 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. w poszczególnych podmiotach leczniczych:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu:

1. dr n. med. Jacek Hobot – adiunkt Zakładu Anatomii
2. dr n. med. Tomasz Porażko – adiunkt Zakładu Anatomii
3. dr n. med. Andrzej Wester – adiunkt Zakładu Fizjologii
4. lek. med. Sebastian Ciszewski – asystent Zakładu Histologii

Szpital Wojewódzki w Opolu

1. dr n. med. Dariusz Woszczyk

Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

1. dr n. med. Dariusz Kowalczyk – adiunkt Zakładu Anatomii
2. dr n. med. Alina Kowalczykiewicz – Kuta – adiunkt Centrum Symulacji Medycznych

Opolskie Centrum Onkologii w Opolu

1. lek. med. Wojciech Redelbach – asystent Zakładu Anatomii
2. dr n. med. Barbara Radecka – adiunkt Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej