Opłata rekrutacyjna

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty, a dla kandydatów na kierunek lekarski, ze względu na termin pisania testu kompetencji poznawczych, jest terminem wpływu opłaty na konto Uczelni. Dowiedz się więcej