Opłata rekrutacyjna

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer konta, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój PESEL. Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer konta.

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty.

Brak opłaty rekrutacyjnej na koncie Uczelni w wymienionych powyżej terminach wyklucza automatycznie kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego. Dotyczy to kandydatów rejestrujących się w I terminie rekrutacji, który upływa 9 lipca, a na kierunek lekarski 2 maja (staromaturzyści) i 9 lipca (nowomaturzyści).

Opłaty wniesione przez kandydata nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są następujące przypadki:

  • nie otwarcie kierunku studiów spowodowane małą liczbą kandydatów;
  • pomyłki kandydata związanej z wpłatą w zawyżonej wysokości;
    nieważnej rejestracji – braku zapisu na kierunek/specjalność lub wniesienie opłaty po terminie.
  • Wniosek o zwrot opłaty rekrutacyjnej musi być przesłany wyłącznie drogą elektroniczną na adres Sekretarza Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej: jwiech@uni.opole.pl