Informujemy, że Limit przyjęć kandydatów na kierunek lekarski określił Minister Zdrowia. Na rok akademicki 2018/2019 limit wynosi:

80 – studia stacjonarne,

40 – studia niestacjonarne.

Informujemy, że liczba punktów zapewniających przyjęcie na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 wynosiła 166,800.