Podstawowe informacje

Poziom kształcenia: magisterskie
Forma studiów: dzienne
Czas trwania: 6 lat

Jednostki prowadzące: Uniwersytet Opolski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny
Zapisy: od 2017-04-24 do 2017-05-07 23:59:59
Język wykładowy: polski

Jednolite studia magisterskie (odpłatne),
Wydział Przyrodniczo-Techniczny,
Kierunek lekarski – 30.000 zł (I rok)

Zarządzenie Nr 13 /2017 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Harmonogram rekrutacji

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

7.05.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski i termin wpłaty opłaty administracyjnej

8.06.2017 – 13.06.2017 egzaminy z biologii, chemii lub fizyki dla absolwentów „starej matury”, starających się o przyjęcie na kierunek lekarski

do 28.07.2017 – ogłoszenie list zakwalifikowanych na studia i rezerwowych

od 28.07.2017 do 4.08.2017 – przyjmowanie dokumentów przez komisje rekrutacyjne. W dni powszednie komisje rekrutacyjne przyjmują dokumenty w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz od 9.00 do 12.00 w sobotę.

4.08.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą) przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia oraz rezerwowych, reflektujących na miejsca uwolnione przez zakwalifikowanych do przyjęcia, którzy rezygnują z podjęcia studiów na UO. Nie złożenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na UO.

5.08.2017 – ogłoszenie list przyjętych

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i test kompetencji poznawczych

W rekrutacji na kierunek lekarski będą uwzględniane oceny egzaminu „nowej matury”, matury międzynarodowej IB lub egzaminu wstępnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii lub fizyki oraz testu testu kompetencji poznawczych (obowiązkowy dla wszystkich kandydatów). Test będzie przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną kierunku lekarskiego (maksymalna ocena 10%).

Egzamin wstępny jest obowiązkowy dla absolwentów „starej matury” (zdawanej przed 2005 r.) oraz dla kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą, uprawniającym do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju wystawienia tego świadectwa. Absolwenci „nowej matury” nie mogą przystąpić do tego egzaminu.

Egzamin będzie przeprowadzony w oparciu o arkusze egzaminacyjne odpowiadające podstawie programowej matury na poziomie rozszerzonym danego przedmiotu, obowiązujące od 2015 r. i oceniany na takich samych zasadach jak egzamin maturalny.

Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego

8.06.2017 r. (czwartek) biologia 9:00:00

12.06.2017 r. (poniedziałek) chemia 9:00:00

13.06.2017 r. (wtorek) fizyka 14:00:00

Wymagania kwalifikacyjne: konkurs świadectw i test kompetencji poznawczych
Lp. Egzamin maturalny Waga
PRZEDMIOT % PKT
1 biologia* poziom rozszerzony 1
2 chemia lub fizyka * poziom rozszerzony 1
3 sprawdzian kompetencyjny maksymalnie 10% 1

*Wyniki ze świadectwa maturalnego („nowa matura”)  lub egzaminu wstępnego.