Sebastian Ciszewski
Oddział Urologii
Wojewódzkie Centrum Medyczne
Starszy asystent

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

Prace opublikowane w całości w recenzowanych czasopismach:

1. Ciszewski S, Smolska-Ciszewska B, Jakimów A, Juda C, Szwedowski M, Błudzin W, Szwedowski R. Klinicznie jawne przerzuty Czernika skóry do układu moczowo-płciowego-opis przypadku. Onkologia Info 2008;5(1): 31-36
2. Ciszewski S, Szwedowski R, Błudzin W, Jakimów J, Jakimów A, Czerski M, Szwedowski M, Ogórek P, Mróz A, Wręczycki K. Olbrzymi gruczolak kwasochłonny nerki (onkocytoma) – opis przypadku. Onkologia Info 2009;6(4): 131-135
3. Ciszewski S, Jakimów A, Smolska-Ciszewska B. Collecting (Bellini) duct carcinoma – clinical study of a rare tumor and review of the literature. Canadian Urological Association Journal 2015;9: E589-93

Prace opublikowane w streszczeniach w recenzowanych czasopismach:

1. Ciszewski S, Smolska-Ciszwska B, Jakimów A, Juda C, Szwedowski M, Błudzin W, Szwedowski R. Klinicznie jawne przerzuty Czernika skóry do układu moczowo-płciowego-opis przypadku. Urologia Polska 2008; 61 (Supl 1):32-33
2. Ciszewski S, Smolska-Ciszewska B, Jakimów A, Osiński T, Zajusz A, Szwedowski R. Biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą TK u chorego po brzuszno-kroczowej amputacji odbytnicy – trudności diagnostyczne. Central European Journal of Urology 2009;62 (supl. 1):S15-16
3. Ciszewski S, Szwedowski R, Błudzin W, Jakimów J, Jakimów A, Czerski M, Szwedowski M, Ogórek P, Mróz A, Wręczycki K. Przypadek bardzo dużego gruczolaka kwasochłonnego nerki (onkocytoma). Central European Journal of Urology 2009;62 (supl. 1):S30-31
4. Ciszewski S, Smolska-Ciszwska B, Serwa-Dziurdź B, Jakimów A, Błudzin W, Ogórek P, Szwedowski M, Szwedowski R. Rak z kanalików zbiorczych nerki (collecting duct carcinoma): rzadki, źle rokujacy nowotwór nerki – doświadczenia własne. Central European Journal of Urology 2010;63(supl. 1):S14-15
5. Ciszewski S, Jakimów A, Szwedowski M, Czerski M, Ogórek P, Błudzin W, Szwedowski R. Gruczolaki kwasochłonne nerek. Diagnostyka i leczenia – doświadczenia Oddzału Urologii w Opolu. Central European Journal of Urology 2010;63(supl. 1):S15-16
6. Szwedowski M, Makota D, Szwedowska E, Ciszewski S, Szwedowski R.Przezcewkowe usunięcie laserem holowym taśmy syntetycznej perforującej pęcherz moczowy. Central European Journal of Urology 2010;63(supl. 1):S104-106
7. Ornat J, Ciszewski S, Wręczycki K, Szwedowski M, Parol E, Sznajder K, Szwedowski R. Chory z olbrzymimi guzami nerek typu angiomiolipoma – opis przypadku. Central European Journal of Urology 2011;64(supl. 1):S26-27
8. Ciszewski S, Błudzin W, Ornat J, Jakimów A, Łuczak M, Makota D, Szwedowski R. Pęknięcie guza Wilmsa u osoby dorosłej – opis przypadku. Central European Journal of Urology 2011;64(supl. 1):S34-35
9. Ciszewski S, Błudzin B, Ogórek P, Piskozub T, Szwedowski R, Smolska-Ciszewska B Ocena wyników własnych leczenia operacyjnego chorych na raka gruczołu krokowego. Central European Journal of Urology 2014 suppl 1; 95-96
10. Smolska-Ciszewska B, Ciszewski S, Giglok M, Suwiński R Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego poddanych radioterapii. Central European Journal of Urology 2014 suppl 1; 98-99.
11. Ciszewski S, Błudzin W, Ogórek P, Szwedowski R, Smolska-Ciszewska B Ocena jakości życia chorych na raka gruczołu krokowego poddanych prostatektomii. Central European Journal of Urology 2014 suppl 1; 99-100.
12. Ciszewski S, Jakimów A, Błudzin W, Smolska-Ciszewska B. Rak Belliniego– doświadczenia własne. Central European Journal of Urology 2015 suppl 1; 38
13. Ciszewski S, Jakimów A, Błudzin W, Smolska-Ciszewska B. Onkocytoma – doświadczenia własne. Central European Journal of Urology 2015 suppl 1; 49.

Doniesienia zjazdowe nieopublikowane:

1. Smolska-Ciszewska B, Ciszewski S, Giglok M, Suwiński R. Quality of life of patients with localized prostate cancer undergoing radical radiotherapy. 1st Central European Symposium on Radiation Oncology: Technological and Biological sunrise for Radiation Oncology, Gliwice 16-17.05.2014