Joanna Tomiczek- Szwiec, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Wydział Lekarski w Zabrzu (1997r).
W 2006r. uzyskała tytuł Specjalisty Ginekologii i Położnictwa II stopnia. W 2014r. uzyskała tytuł Specjalisty Ginekologii Onkologicznej. W 2015r. rozpoczęła specjalizację z Genetyki Medycznej. W trakcie doktoratu na wydziale Lekarsko-Biotechnologicznym, Pomorski Uniwersytet Medyczny „Ocena wpływu adneksektomii na rokowanie w grupie pacjentek leczonych z powodu raka piersi ze zdiagnozowaną mutacją w genie CHEK-2”. Lata 1998 – 2001- wykładowca w Wyższej Szkole Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu. Obecnie zatrudniona na stanowisku Starszy Asystent w Oddziale Ginekologii Onkologicznej z Odcinkiem Dziennym w oraz w Poradni Genetycznej w Opolskim Centrum Onkologii w Opolu. Jest autorką lub współautorką 15 publikacji naukowych o sumarycznym IF wg listy filadelfijskiej 3,931 pkt.

Wykaz publikacji:

Ocena ryzyka wystąpienia obustronnego raka piersi
Marek. Szwiec, Joanna Tomiczek-Szwiec, Tomasz Sachanbiński, Wojciech Redelbach
XX Kongresu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 14-16 września 2017 Kraków

The type of recurrence in patients diagnosed with breast cancer who cerry founder mutations in CHEK2 gene – experience of one center
Marek Szwiec, Joanna Tomiczek-Szwiec, Tomasz.Huzarski. Cezary Cybulski, Jan Lubiński
International Conference Clinical Genetics of Cancer 2015″ Szczecin, 14-15 września 2016

Ocena wpływu przesiewowych badań mammograficznych na zmianę zaawansowania rozpoznawanych raków piersi w województwie opolskim latach 2001-2012
Marek Szwiec, Marek Gełej, Joanna Tomiczek-Szwiec, Barbara Radecka
IV Kongres Onkologii Polskiej 12-15.10.2016 Łódź

Adneksektomia w leczeniu raka piersi u nosicielek mutacji CHEK2

Tomiczek-Szwiec J, Huzarski T, Szwiec M, Gronwald J, Cybulski C, Marczyk E, Jakubowicz J,
Kilar E, Sibilski R, Stawicka M, Morawiec Z, Mierzwa T, Falco M, Janiszewska H,
Kozak-Klonowska B, Siołek M, Surdyka D, Wiśniowski R, Posmyk R, Domagała P, Lubiński J
IV Kongres Onkologii Polskiej 12-15.10.2016 Łódź

Charakterystyka kliniczno-patologiczna raków piersi rozpoznanych u mężczyzn w latach 1997-2015 w Opolskim Centrum Onkologii
Marek Szwiec, Joanna Tomiczek-Szwiec, Marek Gełej, Wojciech Redelbach
XIX Kongres Onkologii Klinicznej 01-03.09.2016 Gdańsk

Ocena mutacji w genie BRCA1 i CHEK2 u pacjentek z obustronnym rakiem piersi
leczonych w Opolskim Centrum Onkologii
Szwiec M, Gełej M, Tomiczek-Szwiec J, Drosik K
XI Śląska Szkoła Onkologii Klinicznej “Postepy w onkologii” 06-08.11.2015 Wisła

High incidence of BRCA1 mutations in patients diagnosed with breast cancer during
pregnancy
Szwiec M, Tomiczek-Szwiec J, Gełej M, Cybulski C, Huzarski T, Lubiński J.
” Clinical Genetics of Cancer 2015″ Szczecin, 24-25 września 2015

Określenie częstości i charakterystyka kliniczno-patologiczna raków piersi
rozpoznanych w ciąży w latach 2005-2014 w grupie pacjentek poniżej 50 roku życia w
Opolskim Centrum Onkologii
Szwiec M , Tomiczek-Szwiec J , Gełej M, Radecka B, Drosik K
XVIII Kongres Edukacyjny Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej 27-29 sierpnia 2015

Clinical Genetics 2014 Feb 14.doi: 10.111/cge.12360.Recurrent mutations of BRCA1 and BRCA2 in Poland: an update.
Szwiec M, Jakubowska A, Górski B, Huzarski T, Tomiczek-Szwiec J.

Nowotwory Journal of Oncology Rok 2010, Tom 60, Suplement 2. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (41) s.46. Wycięcie z nastepową rekonstrukcją guza powłok brzusznych i łuku zebrowego będącego izolowanym przerzutem raka szyjki macicy o nietypowej lokalizacji-opis przypadku.
Klimczak P, Sachambiński T, Tomiczek- Szwiec J. Koc Z.

Nowotwory Journal of Oncology Rok 2010, Tom 60, Suplement 2. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (43) s.47 Prezentacja przypadku: pacjentka z przerzutem czerniaka galki ocznej do miednicy mniejszej po 11 latach od leczenia ogniska pierwotnego.
Sachambiński T, Klimczak P, Koc Z, Tomiczek-Szwiec J.

Ginekologia Praktyczna 2006;90 (3): 24-25. Przypadek kilkuletniego pozostawania ciala obcego w pochwie 14 –letniej dziewczynki
Kubicki J. Guzikowski W, Kowalczyk D, Chowaniec M, Tomiczek-Szwiec J.

Twój Magazyn Medyczny- specjalistyczne pismo lekarzy. Rok VII (Nr 113); 1/2003. Ginekologia. Wydanie specjalne : Zjazd polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii szyjki macicy, 05.-08.06.2003r.- Kraków s.76 Phase kontrast cytology of uterine endocervical canal.
Głąb G, Tomiczek-Szwiec J, Łabiak B.

Twój Magazyn Medyczny- specjalistyczne pismo lekarzy. Rok VII (Nr 113); 1/2003. Ginekologia. Wydanie specjalne : Zjazd polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii szyjki macicy, 05.-08.06.2003r.- Kraków s.76 Endocervex Brusch In cytologic diagnostics of the uterine cervical canal
Głąb G, Tomiczek-Szwiec J, Faryna J.

Kliniczna Perinatologia i Ginekologia. Suplement XXV, 2002r. ( „Poród nowoczesny” VII Ogólnopolskie Sympozjum , Tychy 10-11 maja 2002r.) s.240-248. Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania oksytocyny, dinoprostonu i mizoprostolu w indukcji porodu w ciążach przedłużonych.
Guzikowski W, Tomiczek-Szwiec J, Głąb G, Kubicki J, Kowalczyk D.