Imię, nazwisko, tytuł naukowy: Zbigniew Pokora, dr n. przyr.

Przebieg kariery naukowej, najważniejsze osiągnięcia: doktorat na podstawie rozprawy – Ocena aktywności syntetycznej wybranych komórek układu neurohormonalnego Lymnaea stagnalis (L.) w warunkach zarażenia larwami Opisthioglyphe ranae (Frölich), Wydział Farmaceutyczny Śląskiej Akademii Medycznej, Sosnowiec 1992; w kadencji 1996-1998 byłem członkiem Komitetu Parazytologii Polskiej Akademii Nauk; byłem członkiem Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego (przewodniczący Komisji Wydawniczej ZG, sekretarz Oddziału PTT w Katowicach), Stowarzyszenia Malakologów Polskich, Baltic Society for Parasitology oraz recenzentem prac publikowanych w Wiadomościach Parazytologicznych, Organica – Prace Naukowe Instytutu Przemysłu Organicznego, Zoologica Poloniae.

Zainteresowania naukowe: Helmintologia, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych oddziaływań obu protagonistów w związku biocenotycznym typu pasożyt-żywiciel.

Dotychczasowe miejsca pracy i obecne: Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, po reorganizacji jednostki – Katedra Biologii Ogólnej, Molekularnej i Genetyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, obecnie pozostaję związany ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym umową na prowadzenie zajęć na Wydziale Lekarskim w języku angielskim, od października 2017 jestem zatrudniony na Kierunku Lekarskim Wydziału Przyrodniczo-Technicznego UO.

Pasje pozanaukowe, hobby: Mountaineering, termin nie jest tożsamy z alpinizmem, to nie jest sport, góra jest celem w samym sobie, jakość i sposób przejścia nie mają znaczenia, decyduje pragmatyzm (Alpy Graickie z masywem Mont Blanc, masywy Breithornu i Grand Combin w Alpach Pennińskich, Alpy Sztubajskie, Dolomity (Zachodnie), Alpy Julijskie i Karawanki, Andy – wyłącznie zachodni wierzchołek Pisco, najłatwiejszy z dostępnych w Białej Kordylierze), trekking górski (Karpaty Południowe, Pirin, Rodopy, Kebnekaise – Góry Skandynawskie/Laponia).

Liczba publikacji naukowych: 55 prac pełnotekstowych, rozdziały w 8 drukach zwartych, 5 publikowanych recenzji (Critical Reviews).

Prace wybrane (10):

Pokora, Z., Szilman, P., Szilman, E., Pokora, I., 1993: Poziom białka całkowitego oraz aktywności wybranych enzymów w hemolimfie Lymnaea stagnalis (L.) (Gastropoda: Pulmonata) naturalnie zarażonych przez larwy przywr digenetycznych. Wiad. Parazyt., 39(2): 179-188.

Pokora, Z., 1996: Badania nad patogenezą zmian w zakresie wzrostu somatycznego Lymnaea stagnalis (L.) (Pulmonata: Basommatophora) doświadczalnie zarażonych partenitami Opisthioglyphe ranae (Frölich) (Digenea: Plagiorchiida). I. Względna masa płciowych narządów dodatkowych oraz syntetyczna aktywność komórek neurosekrecyjnych. Wiad. Parazyt., 42(1): 71-80.

Pokora, Z., 1996: Badania nad patogenezą zmian w zakresie wzrostu somatycznego Lymnaea stagnalis (L.) (Pulmonata: Basommatophora) doświadczalnie zarażonych partenitami Opisthioglyphe ranae (Frölich) (Digenea: Plagiorchiida). II. Kariometria i metabolizm tlenowy komórek neurosekrecyjnych. Wiad. Parazyt., 42: 171-179.

Hartleb, M., Januszewski, K., Pokora, Z., Konopka, M., 2000: Cholestatyczna żółtaczka i gorączka u 74-letniej chorej. Konferencja kliniczna. Hepatologia Polska, 7(1): 25-32.

Pokora, Z., 2001: Studies on the behaviour of snails inhabiting a human-transformed aquatic habitat. 2. Geotactic behaviour of Lymnaea stagnalis (L.), with special reference to parasitic infection. Zool. Polon., 46: 27-41.

Pokora, Z., 2002: Badania nad behawiorem ślimaków w antropogenicznie zmienionym środowisku wodnym. 1. Aktywność lokomotoryczna Lymnaea stagnalis (L.) ze szczególnym uwzględnieniem subpopulacji zarażonych przez stadia rozwojowe przywr digenetycznych. Wiad. Parazyt., 48: 39-54.

Pokora, Z., Walszczak, B., 2002: Dobór metod konserwacji materiału w dokumentacji inwazji pasożytniczej z udziałem stadiów rozwojowych przywr digenetycznych. Ann. Acad. Med. Siles., 50-51: 44-59.

Pokora, Z., Kwiatkowski, S., 2004: Poziom glikogenu w wątrobie i mięśniach szkieletowych leszczy (Abramis brama) zarażonych plerocerkoidami Ligula intestinalis (Cestoda: Pseudophyllidea). Arch. Ochr. Środ., 30: 113-119.

Pokora, Z., Piasecki, W., Kuźna-Grygiel, W., 2007: The Nematodes (Intestinal Nematodes, The Tissue Nematodes). (W:) Parasitology for Medical Students (A. Buczek, red.), wyd. 2. Koliber, Lublin: 170-196.

Szkudłapski, D., Labuzek K, Pokora Z, Smyla N, Gonciarz M, Mularczyk A, Maluch P, Okopien B., 2014: The emering role of helminths in treatment of the inflammatory bowel disorders. J. Physiol. Pharmacol., 65: 741-751.