Stopień dr n. med. uzyskany w Pomorskiej Akademii Medycznej Wydział Lekarsko – Biotechnologiczny w dniu : 12.01.2016 roku z najwyższą pochwał summa cum laude . Tytuł rozprawy doktorskiej. “Charakterystyka molekularna i rodowodowo- kliniczna dziedzicznego raka piersi w województwie opolskim”.

DOTYCHCZASOWA PRACA:

Tytuł lekarza uzyskany w 1997 roku
Staż podyplomowy : Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu od września 1997 roku do września 1998 roku.
Od października 1998 roku do nadal praca w Opolskim Centrum Onkologii im. Stanisława Koszarowskiego.
Działalność dydaktyczna:
Lata 1998 – 2002- wykładowca na Uniwersytecie Opolskim- studia podyplomowe wychowanie fizyczne.
Lata 1998 – 2000- wykładowca w Wyższej Szkole Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Lata 1999 – 2001- wykładowca Wrocławska Szkoła Menadżerów
Lata 2004 – 2009 – wykładowca Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna z siedzibą w Łodzi Oddział w Opolu.
Od 2008 do nadal wykładowca „ Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Specjalizacja z Onkologii Klinicznej uzyskana w 2007 roku.
Rozpoczęta specjalizacja z zakresu Genetyki Klinicznej w 2013 roku.
2006 rok- Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl 12 publikacji dotyczących nowotworów dziedzicznych.

Zainteresowania naukowe:
Epidemiologia nowotworów, genetyczne podłoże chorób nowotworowych, etiologia raka piersi, rodzinne uwarunkowania chorób nowotworowych, molekularne podłoże nowotworów.

Pasje pozanaukowe:
Windsurfing, pływanie, rowery górskie, podróże, taniec

PUBLIKACJE :
22 publikacje w czasopismach zagranicznych z listy filadelfijskiej
6 publikacji w czasopismach polskich
20 doniesień zjazdowych

1. Recurrent mutations of BRCA1 and BRCA2 in Poland: an update.
Szwiec M, Jakubowska A, Górski B, Huzarski T, Tomiczek-Szwiec J, Gronwald J,
Dębniak T, Byrski T, Kluźniak W, Wokołorczyk D, Birkenfeld B, Akbari MR, Narod
SA, Lubiński J, Cybulski C
Clin Genet. 2015 Mar;87(3):288-92.
2. Germline RECQL mutations are associated with breast cancer susceptibility.
Cybulski C, Carrot-Zhang J, Kluźniak W, Rivera B, Kashyap A, Wokołorczyk D,
Giroux S, Nadaf J, Hamel N, Zhang S, Huzarski T, Gronwald J, Byrski T, Szwiec M,
Jakubowska A, Rudnicka H, Lener M, Masojć B, Tonin PN, Rousseau F, Górski B,
Dębniak T, Majewski J, Lubiński J, Foulkes WD, Narod SA, Akbari MR.
Nat Genet. 2015 Jun;47(6):643-6.
3. Clinical outcomes in women with breast cancer and a PALB2 mutation: a
prospective cohort analysis.
Cybulski C, Kluźniak W, Huzarski T, Wokołorczyk D, Kashyap A, Jakubowska A,
Szwiec M, Byrski T, Dębniak T, Górski B, Sopik V, Akbari MR, Sun P, Gronwald J,
Narod SA, Lubiński J; Polish Hereditary Breast Cancer Consortium.
Lancet Oncol. 2015 Jun;16(6):638-44
4. Pathologic complete response rates in young women with BRCA1-positive breast cancers after neoadjuvant chemotherapy.
Byrski T, Gronwald J, Huzarski T, Grzybowska E, Budryk M, Stawicka M, Mierzwa T, Szwiec M, Wisniowski R, Siolek M, Dent R, Lubinski J, Narod S.
J Clin Oncol. 2010 Jan 20
5, Ten-year survival in patients with BRCA1-negative and BRCA1-positive
breast cancer.
Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Górski B, Domagala P, Cybulski C, Oszurek O,
Szwiec M, Gugala K, Stawicka M, Morawiec Z, Mierzwa T, Janiszewska H, Kilar E,
Marczyk E, Kozak-Klonowska B, Siolek M, Surdyka D, Wisniowski R, Posmyk M, Sun P,Lubinski J, Narod SA.
J Clin Oncol. 2013 Sep 10;31(26):3191-6
6. A novel founder CHEK2 mutation is associated with increased prostate cancer risk.
Cybulski C, Huzarski T, Górski B, Masojć B, Mierzejewski M, Debniak T, Gliniewicz B, Matyjasik J, Złowocka E, Kurzawski G, Sikorski A, Posmyk M, Szwiec M, Czajka R, Narod SA, Lubiński J.
Cancer Res. 2004 Apr 15
7. A high proportion of founder BRCA1 mutations in Polish breast cancer families.
Górski B, Jakubowska A, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Grzybowska E, Mackiewicz A, Stawicka M, Bebenek M, Sorokin D, Fiszer-Maliszewska Ł, Haus O, Janiszewska H, Niepsuj S, Góźdź S, Zaremba L, Posmyk M, Płuzańska M, Kilar E, Czudowska D, Waśko B, Miturski R, Kowalczyk JR, Urbański K, Szwiec M, Koc J, Debniak B, Rozmiarek A, Debniak T, Cybulski C, Kowalska E, Tołoczko-Grabarek A, Zajaczek S, Menkiszak J, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Narod SA, Lubiński J.
Int J Cancer. 2004 Jul 10
8. Breast cancer predisposing alleles in Poland.
Górski B, Cybulski C, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Jakubowska A, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Szwiec M, Urbański K, Mituś J, Marczyk E, Dziuba J, Wandzel P, Surdyka D, Haus O, Janiszewska H, Debniak T, Tołoczko-Grabarek A, Medrek K, Masojć B, Mierzejewski M, Kowalska E, Narod SA, Lubiński J.
Breast Cancer Res Treat. 2005 Jul Impact Factor- 4.643
9. BRCA1-positive breast cancers in young women from Poland.
Lubiński J, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Serrano-Fernández P, Domagała W, Chosia M, Uciński M, Grzybowska E, Lange D, Maka B, Mackiewicz A, Karczewska A, Breborowicz J, Lamperska K, Stawicka M, Gozdecka-Grodecka S, Bebenek M, Sorokin D, Wojnar A, Haus O, Sir J, Mierzwa T, Niepsuj S, Gugała K, Góźdź S, Sygut J, Kozak-Klonowska B, Musiatowicz B, Posmyk M, Kordek R, Morawiec M, Zambrano O, Waśko B, Fudali L, Skret J, Surdyka D, Urbański K, Mituś J, Ryś J, Szwiec M, Rozmiarek A, Dziuba I, Wandzel P, Wiśniowski R, Szczylik C, Kozak A, Kozłowski W, Narod SA.
Breast Cancer Res Treat. 2006 Sep
10. Response to neo-adjuvant chemotherapy in women with BRCA1-positive breast cancers.
Byrski T, Gronwald J, Huzarski T, Grzybowska E, Budryk M, Stawicka M, Mierzwa T, Szwiec M, Wiśniowski R, Siolek M, Narod SA, Lubinski J; Polish Hereditary Breast Cancer Consortium.
Breast Cancer Res Treat. 2008 Mar
11. A large germline deletion in the Chek2 kinase gene is associated with an increased risk of prostate cancer.
Cybulski C, Wokołorczyk D, Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Górski B, Debniak T, Masojć B, Jakubowska A, Gliniewicz B, Sikorski A, Stawicka M, Godlewski D, Kwias Z, Antczak A, Krajka K, Lauer W, Sosnowski M, Sikorska-Radek P, Bar K, Klijer R, Zdrojowy R, Małkiewicz B, Borkowski A, Borkowski T, Szwiec M, Narod SA, Lubiński J.
J Med Genet. 2006 Nov
12. A survey of preventive measures among BRCA1 mutation carriers from Poland.
Gronwald J, Byrski T, Huzarski T, Cybulski C, Stawicka M, Szwiec M, Debniak T, Tulman A, Sun P, Oszurek O, Lubinski J, Narod SA.
Clin Genet. 2007 Feb
13. BRCA1 mutations and prostate cancer in Poland.
Cybulski C, Górski B, Gronwald J, Huzarski T, Byrski T, Debniak T, Jakubowska A, Wokołorczyk D, Gliniewicz B, Sikorski A, Stawicka M, Godlewski D, Kwias Z, Antczak A, Krajka K, Lauer W, Sosnowski M, Sikorska-Radek P, Bar K, Klijer R, Romuald Z, Małkiewicz B, Borkowski A, Borkowski T, Szwiec M, Posmyk M, Narod SA, Lubiński J.
Eur J Cancer Prev. 2008 Feb
14. Cancer risks in first-degree relatives of CHEK2 mutation carriers: effects of mutation type and cancer site in proband.
Gronwald J, Cybulski C, Piesiak W, Suchy J, Huzarski T, Byrski T, Gorski B, Debniak T, Szwiec M, Wokolowczyk D, Matuszewski M, Sun P, Lubinski J, Narod SA.
Br J Cancer. 2009 May
15. Lynch syndrome mutations shared by the Baltic States and Poland.
Dymerska D, Kurzawski G, Suchy J, Roomere H, Toome K, Metspalu A, Janavičius
R, Elsakov P, Irmejs A, Berzina D, Miklaševičs E, Gardovskis J, Rebane E, Kelve
M, Kładny J, Huzarski T, Gronwald J, Dębniak T, Byrski T, Stembalska A, Surdyka
D, Siołek M, Szwiec M, Banaszkiewicz Z, Wiśniowski R, Kilar E, Scott RJ, Lubiński
J. Clin Genet. 2014 Aug;86(2):190-3.
16. Clinical characteristics of breast cancer in patients with an NBS1 mutation
Huzarski T, Cybulski C, Jakubowska A, Byrski T, Gronwald J, Domagała P, Szwiec M, Godlewski D, Kilar E, Marczyk E, Siołek M, Gorski B, Wiśniowski R, Janiszewska
H, Surdyka D, Sibilski R, Sun P, Narod SA, Lubiński J; Polish Breast Cancer
Consortium. . Breast Cancer Res Treat. 2013 Oct;141(3):471-6
17. Survival from breast cancer in patients with CHEK2 mutations.
Huzarski T, Cybulski C, Wokolorczyk D, Jakubowska A, Byrski T, Gronwald J,
Domagała P, Szwiec M, Godlewski D, Kilar E, Marczyk E, Siołek M, Wiśniowski R,
Janiszewska H, Surdyka D, Sibilski R, Sun P, Lubiński J, Narod SA
Breast Cancer Res Treat. 2014 Apr;144(2):397-403.

18. Mutations predisposing to breast cancer in 12 candidate genes in breast cancer
patients from Poland
Cybulski C, Lubiński J, Wokołorczyk D, Kuźniak W, Kashyap A, Sopik V, Huzarski
T, Gronwald J, Byrski T, Szwiec M, Jakubowska A, Górski B, Dębniak T, Narod SA,
Akbari MR. . Clin Genet. 2015 Oct;88(4):366-70.

19. The impact of oophorectomy on survival after breast cancer in BRCA1-positive breast cancer patients
Huzarski T, Byrski T, Gronwald J, Cybulski C, Oszurek O, Szwiec M, Gugała K, Stawicka M, Morawiec Z, Mierzwa T, Falco M, Janiszewska H, Kilar E, Marczyk E, Kozak-Klonowska B, Siołek M, Surdyka D, Wiśniowski R, Posmyk M, Domagała P, Sun P, Lubiński J, Narod SA; Polish Breast Cancer Consortium.
Breast Cancer Res Treat. 2016 Apr;156(2):371-8. doi: 10.1007/s10549-016-3749-4. Epub 2016 Mar 17.

20. New EPCAM founder deletion in Polish population
Dymerska D, Gołębiewska K, Kuświk M, Rudnicka H, Scott RJ, Billings R, Pławski A, Boruń P, Siołek M, Kozak-Klonowska B, Szwiec M, Kilar E, Huzarski T, Byrski T, Lubiński J, Kurzawski G.
Clin Genet. 2017 Mar 31. doi: 10.1111/cge.13026

21. Pathology of breast cancer in women with constitutional CHEK2 mutations.
Huzarski T, Cybulski C, Domagała W, Gronwald J, Byrski T, Szwiec M, Woyke S, Narod SA, Lubiński J.
Breast Cancer Res Treat. 2005 Mar
22. A common variant of CDKN2A (p16) predisposes to breast cancer.
Debniak T, Górski B, Huzarski T, Byrski T, Cybulski C, Mackiewicz A, Gozdecka-Grodecka S, Gronwald J, Kowalska E, Haus O, Grzybowska E, Stawicka M, Szwiec M, Urbański K, Niepsuj S, Waśko B, Góźdź S, Wandzel P, Szczylik C, Surdyka D, Rozmiarek A, Zambrano O, Posmyk M, Narod SA, Lubinski J.
J Med Genet 2005 OC