Wykształcenie:
13.12.2007 r. – stopień doktora nauk medycznych nadany przez Radę Wydziału Lekarskiego
w Zabrzu Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, na podstawie przewodu
i rozprawy : „Wyniki badania endoskopowego górnego odcinka przewodu
pokarmowego w materiale Szpitala Rejonowego w Ozimku”.
01.03.2002 r. – 29.11.2006 r. Specjalizacja II° z Chirurgii Ogólnej.
Egzamin złożony z wynikiem bardzo dobrym.
09.1996 r. – 03.1999 r. Specjalizacja I° z Chirurgii Ogólnej.
Egzamin złożony z wyróżnieniem w marcu 1999 roku.
09. 1995 r. – 08.1996 r. Staż podyplomowy – Szpital Rejonowy ZOZ w Dobrym Mieście.
1989 r. – 1995 r. Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Zainteresowania naukowe i zawodowe :
Choroba refluksowa przełyku, endoskopia przewodu pokarmowego, chirurgia małoinwazyjna i endoskopowa
Dotychczasowe i obecne miejsca pracy:
1. Oddział Chirurgii Ogólnej ZOZ w Dobrym Mieście [ 1995-1998].
2. Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala św. Rocha w Ozimku [ 1998- nadal].

Zainteresowania pozazawodowe:
Sport, turystyka górska, motoryzacja, sztuka kulinarna.

Publikacje:
1. M. Skuła, J.Dzielicki, J.T. Juros, A. Janicki, I. Janicka: „Laparoskopowo- endoskopowa technika rendezvouz w leczeniu operacyjnym guzów śródściennych żołądka – doświadczenia własne. Polski Przegląd Chirurgiczny; Suppl. 1/2009:S 64-65.
2. M. Skuła: Złośliwy stromalny guz żołądka przyczyną masywnego krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Polski Przegląd Chirurgiczny; 1/2004: 68-72.
3. M. Skuła, J.T. Juros: „Opóźnione” samoistne pęknięcie śledziony w 14 miesięcy po urazie. Polski Przegląd Chirurgiczny, 2004, 76, 10:1072-1078.

Doniesienia zjazdowe i referaty wygłoszone na posiedzeniach Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich:
1. M. Skuła: „Laparoskopowo- endoskopowa technika rendezvouz w leczeniu operacyjnym guzów śródściennych przewodu pokarmowego – doświadczenia własne- posiedzenie Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich i Towarzystwa Internistów Polskich , Pustków, czerwiec 2010,
2. J.Dzielicki, M. Skuła, J.T. Juros, M. Głąb: „Laparoskopowo- endoskopowa technika rendezvouz w leczeniu operacyjnym guzów śródściennych przewodu pokarmowego – doświadczenia własne- posiedzenie Śląskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich , Zawiercie, maj 2010,
3. J.Dzielicki, M. Skuła, J.T. Juros , A. Janicki, I. Janicka: „Laparoscopic-endocopic rendezvous technique in the operative treatment of gastrfic intramural tumors- own experience”- 10 Jubileuszowe Polsko-Czesko-Słowackie Sympozjum Wideochirurgii- Zabrze-Wisła, wrzesień 2008;
4. M. Skuła: „Wyniki badania endoskopowego górnego odcinka przewodu pokarmowego w
materiale Szpitala Rejonowego w Ozimku”- posiedzenie TChP, kwiecień 2008;
5. M. Skuła: „Złośliwy stromalny guz żołądka przyczyną masywnego krwotoku z górnego odcinka przewodu pokarmowego”; kwiecień 2003;
6. M. Skuła: „Wartość diagnostyczna endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. Porównanie wartości obrazu endoskopowego z badaniem wycinków i pooperacyjnym badaniem histopatologicznym w materiale Pracowni Endoskopowej Szpitala Rejonowego w Ozimku w latach 1993 – 1998 ”; luty 2000.