Dyplom lekarza uzyskałam    w czerwcu  1995 roku. W roku 2004 uzyskałem  tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii ogólnej.    W 2008 roku uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii naczyniowej. Tytuł  doktora nauk medycznych otrzymałem  w 2004 roku . Tematem dysertacji były „ Odległe wyniki leczenia ostrego niedokrwienia kończyn ”. W latach 2011-2015 byłem przewodniczącym Opolskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich  oraz członkiem zarządu głównego tego Towarzystwa Naukowego . Jestem także  członkiem Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Przez wiele lat  po zakończeniu stażu podyplomowego  pracowałem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej obecnego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  w Opolu.  W latach 2014-2016  pracowałem w Oddziale  Chirurgii Naczyniowej Polsko Amerykańskich Klinik Serca w Nysie na stanowisku zastępcy ordynatora . Od stycznia do sierpnia 2017 roku byłem zatrudniony   w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu .  Obecnie ponownie pracuję dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

1. Tomaszewski P. , Kowalik Z. ,Ziółkowska M., Hobot J.: „Urazowe uszkodzenie prawego przedsionka i płuca prawego u 24 letniego uczestnika wypadku komunikacyjnego” PrzypadkiMedyczne.pl, e-ISSN 2084–2708, 2013; 47:210-213
2. Dorobisz A1, Kucharski A, Sikorski A, Kowalik Z, Hobot J. „Zachorowalność na miażdżycę zarostową tętnic kończyn dolnych w populacji Opolszczyzny” Przegląd Epidemiologiczny 2005; 59(4):933-944
3. Dorobisz A., Sikorski A., Kowalik Z., Kucharski A., Hobot J., Strysz W., Jastrzębski P. : „Wczesne i odległe miejscowe powikłania infekcyjne po leczeniu operacyjnym ostrego niedokrwienia kończyn” . 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 14-17.09.2005
4. Dorobisz A., Sikorski A., Kowalik Z., Kucharski A., Hobot J., Strysz W., Jastrzębski P. : „Zastosowanie dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra w leczeniu zakażeń zespoleń omijających w odcinku udowo-podkolanowym.” 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich, Białystok 14-17.09.2005
5. Dorobisz A., Sikorski A., Hobot J., Kowalik Z., Kucharski A.: „Wczesne i odległe powikłania po leczeniu operacyjnym ostrego niedokrwienia kończyn.” Acta Angiologica 2004, Suppl. A150
6. Dorobisz A., Sikorski A., Kowalik Z., Kucharski A. , Hobot J.: „Porównanie wyników leczenia zachowawczego i operacyjnego chorych z przewlekłym niedokrwieniem kończyn dolnych w przebiegu miażdżycy tętnic poniżej więzadła pachwinowego”. Acta Angiologica 2004, Suppl. A 52
7. Sikorski A., Kowalik Z., Kucharski A., Hobot J. „Tętniaki rzekome, jako powikłanie po wszczepieniu protez naczyniowych w materiale Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu w latach 1997– 2002.Acta Angiologica 2003,Vol 9, Suppl. A, 24
8. Kowalik Z., Kucharski A.,Hobot J.:„Zastosowanie dakronowej protezy naczyniowej impregnowanej solami srebra w leczeniu zakażenia pozaanatomicznego przęsła pachowo-udowego”. Polimery w medycynie,2002, XXXII,1-2, 80
9. Kowalik Z., Kucharski A., Hobot J. „Krwawienie z tętnicy śledzionowej do torbieli trzustki ze współistniejącą przetoką do okrężnicy jako przyczyna nawrotowych krwawień z dolnego odcinka przewodu pokarmowego”. Acta Angiologia, 2002,VIII, 4, 147
10. Kowalik Z., Kucharski A., Hobot J. „Przetoka tętniczo-żylna naczyń biodrowych jako powikłanie jatrogennego uszkodzenia tętnicy biodrowej”. Acta Angiologia, 2002, VIII , 2, 75.