Lek. Ewa Trejnowska, specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, doktorat z wyróżnieniem w zakresie medycyny – anestezjologii i intensywnej terapii. Głównym obszarem zainteresowań i osiągnięć naukowych jest profilaktyka i leczenie ciężkich zakażeń szpitalnych oraz ograniczanie narastania oporności na antybiotyki. Członek Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków, koordynator Europejskiego Badania punktowego występowania zakażeń szpitalnych i zużycia antybiotyków w Polsce ( ECDC HAI&AU). Współautorka ogólnopolskich Wytycznych profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii. Przewodnicząca Sekcji Mikrobiologii i Zakażeń PTAiIT. Wykształcenie i wieloletnie doświadczenie uzupełniała na zagranicznych stażach i warsztatach m.in. w Cleveland Clinic Foundation w USA, University Hospital w Maastricht i w Brukseli. Jest znanym i cenionym wykładowcą w dziedzinie antybiotykoterapii i profilaktyki zakażeń. Przez wiele lat związana z Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu. Obecnie pracuje w Klinicznym Oddziale Kardioanestezjologii i Intensywnej Terapii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pasją są podróże i sport- v-ce Mistrzyni kobiet w IX Mistrzostwach Polski Anestezjologów w Narciarstwie Alpejskim.

Jest współautorem 9 prac i badań wieloośrodkowych, przykłady:

Hryniewicz W., Kusza K., Ozorowski T. Misiewska-Kaczur A., Fleischer M., Trejnowska E. Deptuła A. „Rekomendacje profilaktyki zakażeń w oddziałach intensywnej terapii” 2013 www.antybiotyki.edu.pl
Deptuła A, Trejnowska E,,at all. Prevalence of healthcare-associated infections in Polish adult intensive care units: summary data from the ECDC European Point Prevalence Survey of Hospital-associated Infections and Antimicrobial Use in Poland 2012-2014.
J Hosp Infect. 2017.
Trejnowska E, Popovich MJ. Management of sepsis in the ICU.
Int Anesthesiol Clin. 2009

Obecne zainteresowania naukowe to terapie pozaustrojowe i mechaniczne wspomaganie układów. Pierwsze publikacje z cyklu badań:
Antończyk R, Trejnowska E at all „ Emergency HeartWare Ventricular Assist Device (HVAD) exchange due to pump thrombosis using minimally invasive technique.” Kardiochir Torakochirurgia Pol. 2017