Elżbieta Woźniak-Grygiel, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, Oddziału Medycyny Laboratoryjnej w Sosonowcu (2003). Uzyskała stopień dr n. med. w dyscyplinie biologia medyczna w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach 22 listopada 2007 roku (rozprawa doktorska pt.: „Stężenie testosteronu i kortyzolu w surowicy krwi sportowców poddanych maksymalnemu wysiłkowi fizycznemu”). W roku akademickim 2007/2008 wykładowca w Katedrze Fizjologii (Zabrze) Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach. Od października 2008 roku Diagnosta Laboratoryjny w Pracowni Immunologii Transplantacyjnej w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Obecnie w trakcie specjalizacji z Laboratoryjnej Immunologii Medycznej – przewidywany termin ukończenia IV 2019 roku. Jest autorką lub współautorką 55 publikacji naukowych o sumarycznym IF wg listy JCR: 22.224 oraz Index’em Hirsha wg Web of Science: 6.
Wykaz publikacji
dr n.med. Elżbieta Woźniak-Grygiel

Rozdział w książce wydanej w Polsce

Woźniak-Grygiel E., Kochańska-Dziurowicz A., Bogacz A., Bijak A., Szmatlan-Gabryś U.: Could the hemoproteins concentration in blood be an index of sportsmen’s form? W: Sport training in interdisciplinary scientific researches.
Częstochowa: Faculty of Management Technical University of Częstochowa, 2004; p.181-185
Pkt Min.: 12.000
Wojarski J., Żegleń S., Ochman M., Karolak W., Kucewicz E., Jastrzębski D., Borzymowski J., Woźniak-Grygiel E., Zembala M.: Program przeszczepienia płuc w Polsce. Wybrane aspekty kliniczne przeszczepiania płuc. W: Transplantologia praktyczna. T.4: Postępy w transplantologii / [Red.:] L. Pączek, B. Foroncewicz,
K. Mucha; Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2013; s.159-174 Pkt Min.: 4.000

Artykuł opublikowany w czasopiśmie zagranicznym

Kukla M., Żwirska-Korczala K., Gabriel A., Janczewska-Kazek E., Berdowska A., Wiczkowski A., Rybus-Kalinowska B., Kalinowski, Ziółkowski A., Woźniak-Grygiel E., Waluga M., Nowak B.: sPECAM-1 and sVCAM-1: role in pathogenesis and diagnosis of chronic hepatitis C and association with response to antiviral therapy. Ther.Adv.Gastroenterol. 2009; Vol.2, No.2, p.79-90
Pkt Min.: 2.000
Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Sioła M., Jastrzębski D., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Frequency of Pesudomonas aeruginosa colonization/infections in lung transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3222-3224
IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
Żegleń S., Zakliczyński M., Woźniak-Grygiel E., Nożyński J., Łaszewska A., Wojarski J., Wojnicz R., Przybylski R., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Mixed cellular and humoral acute rejection in elective biopsies from heart transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3202-3205
IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Sioła M., Szewczyk M., Kucewicz-Czech E., Nożyński J., Zembala M.: Procalcitonin serum concentration during pneumocystis jiroveci colonization or Pseudomonas aeruginosa infection/ colonization in lung transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3225-3227
IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
Woźniak-Grygiel E., Żegleń S., Stanjek-Cichoracka A., Zakliczyński M., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Urinary iodine concentrations should be monitored to diagnose some thyroid gland diseases in heart transplant recipients.
Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3232-3234
IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
Żegleń S., Nożyński J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Kucewicz-Czech E., Łaszewska A., Cichoracka A., Zembala M.: What else distinguishes cellular rejection grade 1A from O? Annexin V and BCL in elective biopsies received from heart transplant recipients. Transplant.Proc. 2009; Vol.41, No.8, p.3198-3201
IF: 0.994
Pkt Min.: 15.000
Kukla M., Żwirska-Korczala K., Gabriel A., Janczewska-Kazek E., Berdowska A., Wiczkowski A., Rybus-Kalinowska B., Kalinowski M., Ziółkowski A., Woźniak-Grygiel E., Waluga M., Nowak B.: sPECAM-1 and sVCAM-1: role in pathogenesis and diagnosis of chronic hepatitis C and association with response to antiviral therapy. Ther.Adv.Gastroenterol. 2009; Vol.2, No.2, p.79-90
Pkt Min.: 2.000
Kukla M., Żwirska-Korczala K., Gabriel A., Waluga M., Warakomska I., Szczygieł B., Berdowska A., Mazur W., Woźniak-Grygiel E., Kryczka W.: Chemerin, vaspin and insulin resistance in chronic hepatitis C. J.Viral Hepatitis 2010; Vol.17, No.9, p.661-667
IF: 3.502
Pkt Min.: 32.000
Kukla M., Żwirska-Korczala K., Gabriel A., Waluga M., Warakomska I., Berdowska A., Rybus-Kalinowska B., Kalinowski M., Janczewska-Kazek E., Woźniak-Grygiel E., Kryczka W.: Visfatin serum levels in chronic hepatitis C patients. J.Viral Hepatitis 2010; Vol.17, No.4, p.254-260
IF: 3.502
Pkt Min.: 32.000
Kukla M., Żwirska-Korczala K., Hartleb M., Waluga M., Chwist A., Kajor M., Ciupińska-Kajor M., Berdowska A., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R.: Serum chemerin and vaspin in non-alcoholic fatty liver disease. Scand.J.Gastroenterol. 2010; Vol.45, No.2, p.235-242
IF: 1.966
Pkt Min.: 27.000
Żegleń S., Łaszewska A., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Ochman M., Wilczek P., Karolak W., Nożyński J., Zembala M.: Lymphocyte subtypes CD3+, CD19+, CD16+CD56+, CD4+, CD8+, and CD3+HLA-DR+ in peripheral blood obtained from patients after thoracic organ transplantation. Transplant.Proc. 2011; Vol.43, No.8, p.3055-3057
IF: 1.005
Pkt Min.: 15.000
Żegleń S., Sioła M., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Sindera P., Wojarski J., Ochman M., Kucewicz E., Karolak W., Szewczyk M., Zembala M.: Procalcitonin serum concentration in lung transplant recipients during mold colonization or infection. Transplant.Proc. 2011; Vol.43, No.8, p.3089-3091
IF: 1.005
Pkt Min.: 15.000
Karolak W., Wojarski J., Żegleń S., Ochman M., Urlik M., Hudzik B., Woźniak-GrygielE., Maruszewski M.: Superficial herpes simplex virus wound infection following lung transplantation. Transpl.Infect.Dis. 2017;
p.1-4 IF: 1.459
Pkt Min.: 20.000
Artykuł opublikowany w czasopiśmie polskim

Kochańska-Dziurowicz A., Woźniak-Grygiel E., Stanjek A., Bijak A.: Ocena jodurii u 12-13-letnich uczniów szkoły sportowej. The evaluation of iodinuria in 12 to 13-years old pupils of sports school. Med.Sportowa 2006; Vol.22 nr 4, s.193-198.
Pkt Min.: 6.000
Woźniak-Grygiel E., Bogacz A., Kochańska-Dziurowicz A., Szmatlan-Gabryś U.: The evaluation of cortisol concentration changes in ice hockey players of Polish team during the matches of the World U20 Championships. Ann.Univ.Mariae Curie-Skłodowska Sectio D Med. 2006; Vol.60 Suppl.16, s.368-373.
Pkt Min.: 2.000
Stanjek-Cichoracka A., Kochańska-Dziurowicz A., Bogacz A., Woźniak-Grygiel E.: Uriodine concentration and hormonal balance of thyroid gland in schoolchildren from the Region of Silesian Province in Poland. Pol.J.Environ.Stud. 2007; Vol.16 No.5C Pt.2, p.599-603.
IF: 0.627
Pkt Min.: 13.000
Woźniak-Grygiel E., Kochańska-Dziurowicz A., Stanjek-Cichoracka A.: Is it necessary to correct athletes hormones concentrations for plasma volume changes?
Med.Sportiva 2007; Vol.11 Suppl.4, s.S17-S21.
Pkt Min.: 6.000
Bogacz A., Woźniak-Grygiel E., Ficek K., Kochańska-Dziurowicz A.: Ocena zmian stężeń testosteronu i kortyzolu pod wpływem wysiłku fizycznego w grupie regularnie trenujących mężczyzn – komandosi. Med.Sportowa 2007; Vol.23 nr 4, s.215-216.
Pkt Min.: 6.000
Kochańska-Dziurowicz A., Woźniak-Grygiel E., Bogacz A., Bijak A.: The effect of maximal physical effort (the refusal test) on erythrocytic system parameters, hemoproteins and erythropoietin concentrations in blood of junior ice hockey team. Biol.Sport 2007; Vol.24 No.3, p.227-239.
IF: 0.091
Pkt Min.: 13.000
Żwirska-Korczala K., Sodowski K., Konturek S.J., Kuka D., Kukla M., Brzozowski T., Cnota W., Woźniak-Grygiel E., Jaworek J., Bułdak R., Rybus-Kalinowska B., Fryczkowski M.: Postprandial response of ghrelin and PYY and indices of low-grade chronic inflammation in lean young women with polycystic ovary syndrome. J.Physiol.Pharmacol. 2008; Vol.59, Suppl.2, p.161-178
IF: 2.631
Pkt Min.: 32.000
Pawlak S., Śliwka J., Żegleń S., Maruszewski M., Kaczmarski J., Grzybowski A., Urbańska E., Pająk J., Grygiel E., Zembala M.: Ocena działania tlenku azotu na płytki krwi w trakcie krążenia pozaustrojowego. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska. 2012; 3:314–318
IF: 0.205
Pkt Min.: 15.000
Stanjek-Cichoracka A., Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Sindera P., Wojarski J., Ochman M., Karolak W., Zembala M.: Urinary iodine as an iodine deficiency test in lung transplant recipients in order to prevent iodine deficiency disorders. Ann.Transplant. 2014; Vol.19, p.499-502
IF: 1.261
Pkt Min.: 20.000

Streszczenie referatu ze zjazdu który odbył się za granicą

Szmatlan-Gabryś U., Woźniak-Grygiel E., Kochańska-Dziurowicz A., Bijak A.: Evaluation of the testosterone-to-cortisol ratio in ice hockey players during the World Championships. J.Sports Sci. 2007; Vol.25 No.3, p.250-251.

Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Zakliczyński M., Nożyński J., Fabry A., Zembala M.: Apoptotic and unspecific inflammatory markers associated with acute cellular rejection after heart transplantation. Interact.Cardiovasc. Thorac.Surg. 2009; Vol.8, Suppl.1, p.S108

Cichoracka A., Woźniak-Grygiel E., Żegleń S., Zakliczyński M., Szewczyk M., Zembala M.: Iodine management in heart transplant recipients. Transpl.Int. 2009; Vol.22, Suppl.2, p.137

Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Szewczyk M., Bułdak R., Rozentryt P., Kucewicz-Czech E., Zembala M.: Kidney function during and after lung transplantation should be monitored by cystatin C rather than creatinine based GFR.
Transpl.Int. 2009; Vol.22, Suppl.2, p.218

Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Nożyński J., Zakliczyński M., Łaszewska A.,
Fabry A., Zembala M.: What else differs cellular rejection grade 1A from 0? annexin V and Bcl expressions in elective biopsies received from heart transplant recipients. Transpl.Int. 2009; Vol.22, Suppl.2, p.137-138

Referat ze zjazdu który odbył się za granicą

Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Nożyński J., Łaszewska A.,
Fabry A., Wojnicz R., Zembala M.: Annexin V expression in endomyocardial biopsies could be consider as rejection marker in heart transplant recipients. In: Immunity for Life, Immunology for Health, 2nd European Congress of Immunology, Berlin, September 2009, p.545

Łaszewska A., Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Nożyński J., Zakliczyński M., Wojnicz R., Przybylski R.: Cellular rejection accompanied by humoral acute rejection in elective biopsies received from heart transplant recipients. In: Immunity for Life, Immunology for Health, 2nd European Congress of Immunology, Berlin, September 2009, p.546

Kukla M., Krystyna Żwirska-Korczala K., Gabriel A., Waluga M., Mazur W., Berdowska A., Skonieczna M., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R.: Novel adipocytokines, chemerin, vaspin and visfatin in patients with chronic hepatitis C.
In: Digestive Disease Week (DDW) 2009. Turning Science Into Medicine. Chicago [United States] 30.05-4.06.2009.

Kukla M., Gabriel A., Berdowska A., Żwirska-Korczala K., Waluga M., Mazur W., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R., Jarosz M.: Angiogenesis and serum adipokines in chronic hepatitis C. Gut 2009; Vol.58, Suppl.2, A500, [P1971] GASTRO 2009 UEGW/WCOG (The United European Gastroenterology Federation (UEGF) and the World Gastroenterology Organisation (WGO), London [United Kingdom], 21-25.11.2009

Kukla M., Żwirska-Korczala K., Hartleb M., Waluga M., Chwist A., Kajor M., Ciupińska-Kajor M., Berdowska A., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R.: Serum levels of chemerin and vaspin in nonalcoholic fatty liver disease.
J.Hepatol.2009; Vol.50, Suppl.1, p.S364, [1006] Abstracts of the International Liver Congress 2009, 44th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Copenhagen [Denmark], 22-26.04.2009.

Kukla M., Żwirska-Korczala K., Gabriel A., Waluga M., Mazur W., Berdowska A., Rybus-Kalinowska B., Kalinowski M., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R.: Serum levels of chemerin, vaspin, visfatin and sPECAM-1 in patients with chronic hepatitis C. J.Hepatol. 2009; Vol.50, Suppl.1, S153, [405] Abstracts of the International Liver Congress 2009, 44th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver. Copenhagen [Denmark], 22-26.04.2009.

Referat ze zjazdu który odbył się w Polsce

Kochańska-Dziurowicz A., Kołomyjec A., Stanjek A., Bijak A., Woźniak-Grygiel E.: Ocena jodurii u dzieci szkolnych zamieszkujących tereny Nowej Rudy.
W: Środowisko a zdrowie dziecka : zbiór prac : Legnica 4-5.06.2004 / Red. nauk.: Z. Rudkowski s.78-79.

Streszczenie referatu ze zjazdu który odbył się w Polsce

Kochańska-Dziurowicz A., Stanjek A., Bijak A., Woźniak-Grygiel E.: Ocena jodurii u 12-13-letnich uczniów szkoły sportowej. Med.Sportowa 2005; Vol.21 nr 3, s.210. 5 Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Żywienie – Ruch – Zdrowie”, Poznań 16-18.06.2005

Bogacz A., Woźniak-Grygiel E., Ficek K., Bijak A.: Ocena zmian stosunku testosteronu do kortyzolu w grupie regularnie trenujących mężczyzn. Med.Sportowa 2007; Vol.23 Suppl.1, s.13. 6 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Żywienie – Ruch – Zdrowie, Poznań 14-16.06.2007

Woźniak-Grygiel E., Bogacz A., Kochańska-Dziurowicz A.: Wartość współczynnika anaboliczno-katabolicznego a predyspozycje do zdobycia szczytu Elbrus. Med.Sportowa 2007; Vol.23 Suppl.1, s.54. 6 Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Żywienie – Ruch – Zdrowie, Poznań 14-16.06.2007

Wojarski J., Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Rozentryt P., Bułdak R., Kucewicz E., Zembala M.: Upośledzenie funkcji nerek u chorych po przeszczepie płuca powinno być monitorowane oceną GFR cystatyny. Kardiochir.Torakochir.Pol. 2008; T.5 Supl.1, S 96

Żwirska-Korczala K., Sodowski K., Konturek S.J., Brzozowski T., Kukla M., Kuka D., Wyleżoł M., Bułdak R., Woźniak-Grygiel E., Poloński L., Zembala M.: The levels of circulating markers of atherosclerosis and inflammation in subjects with various phenotypes of obesity. J.Physiol.Pharmacol. 2008; Vol.59, Suppl.1, p.240
24th Congress of the Polish Physiological Society, Lublin 11-13.09.2008

Bułdak R., Polaniak R., Żwirska-Korczala K., Birkner E., Woźniak-Grygiel E., Kukla M.: Effects of visfatin on glutathione peroxidase (GSH-Px), glutathione reductase (GR) activities and level of lipid peroxidation in human melanoma Me45 media cells an in vitro study. Acta Biochim.Pol. 2009; Vol.56, Suppl.3, p.46, [P.D.5]: 44th Meeting of the Polish Biochemical Society, Łódź [Poland] 16-19.09.2009
Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Kucewicz-Czech E., Bułdak R., Herczakowska E.: Cellular rejection and routine biochemical laboratory test results – if the cellular rejection itself has significant impact on liver and kidney function in lung transplant recipients? Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.63

Żegleń S., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Bułdak R., Herczakowska E., Czarnecka H., Zembala M.: Cellular rejection itself is accompanied with slight kidney and liver dysfunction in heart transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.62

Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R., Kucewicz E., Zembala M.: Dyslipidaemia in lung transplant recipients during short and long term follow UP Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.61

Woźniak-Grygiel E., Sioła M., Żegleń S., Wojarski J., Zembala M.: Frequency of pseudomonas aeruginosa infections in lung transplant recipients in silesian center for heart diseasein Zabrze. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.73

Żegleń S., Wojarski J., Woźniak-Grygiel E., Bułdak R., Nożyński J, Herczakowska E.,Czarnecka H., Kucewicz-Czech E.: Inflammatory markers (CRP, fibrinogen) in lung transplant recipients during cellular rejection. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.62

Woźniak-Grygiel E., Cichoracka A., Żegleń S., Wojarski J., Zembala M.: Iodine management in lung transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.61

Żegleń S., Nożyński J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Łaszewska A., Wojarski J., Wojnicz R., Przybylski R., Zembala M.: Mixed (cellular and humoral) acute rejection in elective biopsies received from the heart transplant recipients.
Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.63

Żegleń S., Sioła M., Woźniak-Grygiel E., Wojarski J., Szewczyk M., Zembala M.: Procalcitonin upregulation is associated with pneumocystis jiroveci colonization as well as pseudomonas aeruginosa infection/colonisation in lung transplant recipients.
Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.72-73

Woźniak-Grygiel E., Cichoracka A., Żegleń S., Zakliczyński M., Zembala M.: Urinary iodine concentrations should be monitored to diagnose some thyroid gland diseases in heart transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.62

Żegleń S., Nożyński J., Woźniak-Grygiel E., Zakliczyński M., Łaszewska A., Zembala M.: What else differs cellular rejection grade 1a from 0? Annexin V and bcl in elective biopsies received from heart transplant recipients. Ann.Transplant. 2009; Vol.14, Suppl.1, p.31

Żegleń S., Zakliczyński M., Wilczek P., Pacholewicz J., Przybylski R., Pawlak Sz., Łaszewska A., Sindera P., Zembala M.: Anti-HLA monitoring in patients with ventricular assist device. W: 15 Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Wrocław 6-8.10.2011, streszczenia s.[P225]

Żegleń S., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Wojarski J., Zakliczyński M., Ochmann M., Wilczek P., Zembala M.: Lymphocytes subtypes (CD3+, CD19+, CD16+CD56+, CD4+, CD8+, CD3+HLA-DR+) in peripheral blood obtained from patients after thoracic organ transplantations. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.295

Woźniak-Grygiel E., Żegleń S., Stanjek-Cichoracka A., Łaszewska A.,
Sindera P., Wojarski J., Ochman M., Zembala M.: Moderate and severe iodine deficiency in lung transplant recipients. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.290-291

Żegleń S., Wojarski J., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Ochman M.,
Wilczek P., Zembala M.: Monitorowanie immunizacji anty-HLA u chorych po przeszczepieniu płuc. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.296

Żegleń S., Sioła M., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Sindera P., Wojarski J., Ochman M., Zembala M.: Procalcitonin serum concentration in lung transplant recipients during mold infection/colonization. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.S130-S131

Żegleń S., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Wojarski J., Sędek Ł,
Zembala M.: Próba krzyżowa metodą cytometrii przepływowej podczas przeszczepiania narządów klatki piersiowej. W: 10 Jubileuszowy Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Rawa Mazowiecka 9-11.06.2011, streszczenia, s.295-296

Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Stanjek-Cichoracka A., Żegleń S.,
Wojarski J., Ochman M., Karolak W., Zembala M.: Monitorowanie infekcji Cytomegalowirusem u pacjentów po przeszczepie płuc przy użyciu testu CMV-pp65-Antigenemia-Immunofluorescence-Assay – analiza na podstawie 2054 oznaczeń. W: 11 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz 28-30.11.2013, streszczenia, s.52-53

Żegleń S., Łaszewska A., Woźniak-Grygiel E., Stanjek-Cichoracka A.,
Wojarski J., Ochman M., Karolak W., Zembala M.: Obecność przeciwciał przeciwpłytkowych heparynozależnych u chorych diagnozowanych w kierunku zespołu HIT po przeszczepie serca i/lub płuc. W: 11 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz 28-30.11.2013, streszczenia, s.[1nlb.]

Stanjek-Cichoracka A., Woźniak-Grygiel E., Łaszewska A., Żegleń S., Ochman M., Wojarski J., Karolak W., Zembala M.: Ocena stężeń biochemicznych markerów obrotu kostnego u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepu płuc. W: 11 Kongres Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego, Bydgoszcz 28-30.11.2013, streszczenia, s.41