Doktor nauk biologicznych
Histolog
Pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Opolskiego oraz Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Dr n. biol. Elżbieta Dudek od początku ścieżki zawodowej związana jest z Uniwersytetem Opolskim. Tytuł magistra (1998), a następnie stopień naukowy doktora (2007), uzyskała na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego. Aktywność naukowo-badawczą rozwijała w laboratorium mikroskopii świetlnej i elektronowej, analizując zmiany patologiczne w tkankach oraz komórkach łożyska ludzkiego, z wykorzystaniem technik immunohistochemicznych i elektronomikroskopowych.
Obszar zainteresowań naukowych dr n. biol. Elżbiety Dudek obejmuje zagadnienia z pogranicza biologii i medycyny, w szczególności terapeutyczne możliwości zastosowania ludzkich komórek macierzystych, do których nawiązuje w swoich publikacjach naukowych.
Dr n. biol. Elżbiety Dudek posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów w oparciu o autorskie programy nauczania i sprawdzone metody dydaktyczne. W pracy dydaktycznej stawia na jakość oraz najprostsze sposoby wyjaśniania zagadnień trudnych i złożonych. Priorytetem dla dr n. biol. Elżbiety Dudek jest kształtowanie studenta na absolwenta z trwałą, użyteczną wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi, przydatnymi w życiu zawodowym.

Pasje pozazawodowe: muzyka, optyka okularowa i optometria

Wybrane publikacje:
1. Dudek E, Mackiewicz Z. Starzenie i odnowa komórek w organizmie wielokomórkowym. W: Dzieńdziora I, Zhuk O. (red.). Aspekty starzenia się organizmu cz. II. Wydawnictwo PMWSZ w Opolu, Opole 2016.
2. Dudek E, Mackiewicz Z, Kubicki J, Guzikowski W, Ziembik Z. Ultrastructural and immunohistochemical analysis of human placental endothelium from fetus hypotrophy cases. GinPolMedProject 2009;2:44-532.
3. Dudek E, Mackiewicz Z, Kubicki J, Guzikowski W. Endothelial cells structure and immunohistochemical analysis of the indices of angiogenesis in human placental villi. Gynecology and Obstetrics 2008;4(10):9-18.
4. Mackiewicz Z, Dudek E, Drasutiene GS, Kubicki J, Konttinen YT. Telomerase activity in human placenta cells. Acta Medica Lituanica 2005;12(4):59-63.
6. Mackiewicz Z, Dudek E, Głąb G, Kubicki J, Konttinen YT. CD34+ stem cells in normal placenta tissues and in placenta with intrauterine growth retardation. Acta Medica Lituanica 2004;11(2):34-38.