• 2010 – habilitacja w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie – tytuł rozprawy habilitacyjnej: „Żylne owrzodzenia goleni – patofizjologia, diagnostyka, leczenie oraz aspekty ekonomiczne i społeczne”
 • 1995 – doktorat w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach – tytuł dysertacji: Okołodobowe zmiany ciśnienia skurczowego w tętnicach podudzia i wskaźnika kostka-ramię u chorych z miażdżycą zarostową w odcinku udowo-podkolanowym.
 • Specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz angiologii
 • Redaktor Naczelny czasopisma Phlebological Review
 • Prezes International Society for Neurovascular Disease w latach 2012/13
 • Członek honorowy Australasian College of Phlebology
 • Członek –założyciel European Venous Forum
 • Profesor nadzwyczajny wydziału pielęgniarskiego Wyższej Szkoły Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
 • Główne pola zainteresowań naukowych: leczenie i diagnostyka chorób żył, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń ośrodkowego układu nerwowego o etiologii żylnej, leczenie i diagnostyka ran przewlekłych, zabiegi endowaskularne w schorzeniach neurologicznych
 • Cytowania artykułów (wg Google Scholar Citations) – 910 cytowań

Artykuły w recenzowanych czasopismach naukowych: 80 pozycji, w tym 33 opublikowanych w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Rozdziały w podręcznikach i monografiach: 25 pozycji. Najważniejsze publikacje:

 1. Society for Vascular Surgery and American Venous Forum guidelines[…]. Angiol. 2015;34:202-18.
 1. Recommendations for multimodal noninvasive and invasive screening[…]. J.Vasc.Interv.Radiol. 2014;25:1785-94.
 2. Catheter venography for the assessment of internal jugular veins[…]. Vasa 2013; 42:168-76.
 3. Diagnostic accuracy of current sonographic criteria[…]. Phlebology 2012;28:285-92.
 4. Prevalence of extracranial venous abnormalities[…]. Func.Neurol. 2011;26:197-203.
 5. Extracranial Doppler sonographic criteria[…]. Int.Angiol. 2010;29:109-14.
 6. Endovascular treatment for chronic venous[…].  Phlebology 2010;25:286-95.
 7. Cellular and molecular mechanisms of venous[…]. Int.Angiol. 2010;29:1-19.
 8. Blood brain barrier compromise with endothelial[…]. Curr.Neurovasc.Res. 2009;6:132-9.
 9. Calf muscle pump impairment and delayed healing[…]. J.Dermatol. 2007;34:537-44.