Kontakt: agna@uni.opole.pl

Magisterium: Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Opolski, 1998 r.
Doktorat: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2007 r.
Habilitacja: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka, 2016 r.

Funkcje pełnione na Uczelni:
2005 – nadal – Pełnomocnik Rektora UO ds. ochrony radiologicznej
2016 – nadal – kierownik Samodzielnej Katedry Biotechnologii i Biologii Molekularnej

Zainteresowania naukowe: Badania radioekologiczne

Monografie
Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Kusza G.: Wykorzystanie metod statystycznych do opisu migracji izotopów promieniotwórczych w środowisku przyrodniczym, WNT, Warszawa 2015, ISBN 978-83-7926-263-2.
Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Wacławek M., Hyšplerová L.: Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim, monografia wydana w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska, TChIE, Opole 2007.

Publikacje z listy filadelfijskiej
Kosior G., Steinnes Eiliv, Samecka-Cymerman A., Lierhagen S., Kolon K., Dołhańczuk-Środka A., Ziembik Z.: Trace elements in native and transplanted Fontinalis antipyretica and Platyhypnidium riparioides from rivers polluted by uranium mining, Chemosphere, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2016.10.131
Kříž J., Loskot J., Štěpánek V., Hyšplerová L., Jezbera D., Trnková L., Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Rajfur M., Kłos A., Wacławek M.: Modelling of mercury emissions from large solid fuel combustion and biomonitoring in CZ-PL border region, Ecol. Chem. Eng. S. 2016;23(4):593-604, DOI: 10.1515/eces-2016-0042.
Godyń P, Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Moliszewska E.: Influence of K on the transport of Cs-137 in soil–plant root and root-leaf systems in sugar beet, Radioanal. Nuclear Chem., 2016, 307(1), 325-331, DOI: 10.1007/s10967-015-4270-7.
Dołhańczuk-Śródka A.: The use of Pb-210 isotope as an indicator of pollutants’ migration in the environment, Ecol. Chem. Eng. S. 2015, 22(3), 379-388. DOI: 10.1515/eces-2015-0020.
Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Kříž J., Hyšplerova L., Wacławek M.: Pb-210 isotope as a pollutant emission indicator, Ecol. Chem. Eng. S. 2015, 22(1), 73-81. DOI: 10.1515/eces-2015-0004.
Wróbel Ł., Dołhańczuk-Śródka A., Kłos A., Ziembik Z.: The activity concentration of post-Chernobyl 137Cs in the area of the Opole Anomaly (southern Poland), Environ Monit Assess, 2015, 187:4084.
Kłos A., Bochenek Z., Bjerke J.W., Zagajewski B., Ziółkowski D., Ziembik Z., Rajfur M., Dołhańczuk-Śródka A., Tømmervik H., Krems P., Jerz D., Zielińska M. and Godyń P.: The use of mosses in biomonitoring of the selected areas in Poland and Spitsbergen in the years from 1975 to 2014. Ecol. Chem. Eng. S. 2015, 22(2), 201-218. DOI: 10.1515/eces-2015-0011.
Godyń P, Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Moliszewska E.: Estimation of the committed radiation dose resulting from gamma radionuclides ingested with food. J Radioanal Nucl Ch, 2014, 299, 1359-1364. DOI: 10.1007/s10967-014-2926-3.
Dołhańczuk-Śródka A., Wróbel Ł., Kłos A., Wacławek M.: Assessment of gamma dose rate at mine waste dump, Ecol. Chem. Eng. S, 2013, 20(3), 555-565, DOI: 10.2478/eces-2013-0031.
Ziembik Z., Dołhańczuk-Śródka A., Majcherczyk T., Wacławek M.: Illustration of constrained composition statistical methods in the interpretation of radionuclide concentrations in the moss Pleurozium schreberi, J Environ Radioact, 2013, 117, 13-18.DOI: 10.1016/j.jenvrad.2012.04.002.
Dołhańczuk-Śródka A.: Estimation of external gamma radiation dose in the area of Bory Stobrawskie forests, Environ Monit Assess, 2012, 184, 5773-5779. DOI: 10.1007/s10661-011-2380-4.
Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Kříž J., Hyšplerova L., Wacławek M.: Estimation of committed gamma radiation dose rate and investigation of relationships between alkaline metals content in mushroom Xerocomus badius, Ecol. Chem. Eng. S, 2012, 19(4), 649-664.
Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Wacławek M. and Hyšplerová L. Transfer of cesium-137 from forest soil to moss Pleurozium schreberi, Ecol. Chem. Eng. S, 2011, 18(4), 509-516.
Ziembik Z., Dołhańczuk-Śródka A., Wacławek M.: Assessment of the influence of soil properties on 137Cs accumulattion in Of horizon in forest soils, Nukleonika, 2010, 55(2), 205-212.
Ziembik Z., Dołhańczuk-Śródka A., Komosa A., Orzeł J., Wacławek, M.: Assessment of 137Cs and 239,240Pu Distribution in Forest Soils of the Opole Anomaly, Water, Air, Soil Pollut., 2010, 206, 307-320. DOI: 10.1007/s11270-009-0107-8.
Ziembik Z., Dołhańczuk-Śródka A., Wacławek M.: Investigation of natural radioisotopes activities in forest soil horizons, Nukleonika, 2010, 55(4), 559-564.
Ziembik Z., Dołhańczuk-Śródka A., Wacławek M.: Multiple regression model application for assessment of soil properties influence on 137Cs accumulation in forest soils, Water, Air, Soil Pollut., 2009, 198(1-4), 219-232. DOI: 10.1007/s11270-008-9840-7.
Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Chalecka E. and Wacławek M: Seasonal changes in 222Rn activity in apartment rooms, Ecol. Chem. Eng. S, 2008, 15(1), 61-68.
Dołhańczuk-Śródka A., Ziembik Z., Wacławek M. and Wacławek W.: Research of radiocaesium activity in the Opole Anomaly area (Polish-Czech border region, Environ. Eng. Sci. 2006, 23(4), 642-649.
Dołhańczuk-Śródka A., Majcherczyk T., Ziembik Z., Smuda M. and Wacławek M.: Spatial 137Cs distribution in forest soil, Nukleonika 2006, 51(Suppl. 2), 69-79.
Dołhańczuk-Śródka A., Kusza G., Wacławek M.: Gamma-radioactive contamination in the area of Lesisko Reserve, Polish J. Environ. Stud. 2004, 13, 31-34.

Odznaczenia, funkcje społeczne, nagrody:
Inspektor Ochrony Radiologicznej
Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Opolskiego ds. ochrony radiologicznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Badań Radiacyjnych oraz Towarzystwa Chemii i Inżynierii Ekologicznej.
Sekretarz czasopism: Ecological Chemistry and Engineering oraz Chemia-Dydaktyka-Ekologia-Metrologia.
Członek komitetu organizacyjnego cyklicznych konferencji: Metrologia-Ekologia-Dydaktyka oraz Środkowoeuropejskiej Konferencji ECOpole.
Nagroda Quality za działalność na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a zwłaszcza w dostosowywaniu modelu kształcenia do procesu bolońskiego oraz procedur akredytacyjnych w Uniwersytecie Opolskim za rok akademicki 2009/2010, 2010/2011 oraz 2014/2015.
Nagroda Rektora Uniwersytetu Opolskiego za rok akademicki 2004/2005, 2007/2008, 2013/2014, 2015/2016.
Brązowy Krzyż Zasługi nadany na podstawie Postanowienia Prezydenta RP, z dnia 15.10.2013 r.

Granty:
Kierownik grantu (2012-2015) pt. „Opracowanie i weryfikacja procedur pomiarowych i obliczeniowych do opisu transportu izotopów promieniotwórczych w środowisku”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/D/ST10/05392.
Główny wykonawca (2006-2007 r.) grantu realizowanego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska, pt.: Badanie aktywności radiocezu na obszarze transgranicznym polsko-czeskim, Numer umowy: IG-2004/PL-CZ/2.16/2.3/U-42/06.
Główny wykonawca (2008-2010 r.) grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt. „Biomonitoring na obszarze transgranicznym polsko-czeskim”, Numer umowy: PL.3.22/2.3.00/08.00062/1.
Główny wykonawca (2010 r.) grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, No. 6.2 03-4-1036-01/10.
Główny wykonawca (2011 r.) grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, finansowanego z programu badawczego zespołu polskiego w ZIBJ i ośrodków badawczych w Polsce, zgodnie z decyzją 03-4-1104-2011/2013.
Główny wykonawca (2012 r.) grantu badawczego pt.: „Environmental studies in the South of Poland using nuclear and related analytical techniques”, finansowanego z programu badawczego zespołu polskiego w ZIBJ i ośrodków badawczych w Polsce, numer umowy 03-4-1104-2011/2013.
Główny wykonawca (2012 – 2014 r.) grantu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, pt.: „Propagowanie badań jakości środowiska na transgranicznym obszarze polsko-czeskim”, numer umowy: PL.3.22/2.3.00/11.02553.
Główny wykonawca (2014 – 2016) grantu krajowowego NCN – Opus 5 – pt. „Comparison of active and passive biomonitoring method using moss Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. as a bioindicator of radionuclide pollution of a heavily industrialized area in Upper Silesia (S Poland)”, numer umowy (NCN): 2013/09/B/NZ8/03340.
Wykonawca (2013 -2016) grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badawczego Funduszy Norweskich pt.: „Ecosystem stress from the combined effects of Winter climate change and air pollution how – do the impacts differ between biomes?”, numer umowy: Pol- Nor/198571/83/2013.
Wykonawca (2015 -2016) grantu: „European moss survey 2015/16: Nationwide air pollution biomonitoring study in Poland based on moss analysis using NAA, AAS and GIS technology“.