Przebieg kariery naukowej:
2000-2005 r. – studia na kierunku biologia na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Uzyskanie tytułu magistra biologii o specjalności biotechnologia roślin i mikroorganizmów,
2014 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk biologicznych, dyscyplina: biologia (Wydział Przyrodniczo-Techniczny Uniwersytetu Opolskiego)
Zainteresowania naukowe:
Biologia molekularna, genetyka

Dotychczasowe miejsca pracy:
2005-2007 – Politechnika Śląska w Gliwicach, Katedra Biotechnologii Środowiskowej (stanowisko: doktorant)
2005-2007 – Zakład Biologii Molekularnej, Centrum Onkologii w Gliwicach (stanowisko: wolontariusz, udział w projekcie badawczym)
2007-2008 – Instytut Kosmetologii PWSZ w Nysie (stanowisko: asystent)
Od 2008 – Samodzielna Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego (stanowisko: adiunkt)

Hobby:
Turystyka górska

Publikacje naukowe:
1. Pańczyszyn Anna, Krop-Wątorek Anna, Wieczorek Maciej: Carcinoembryonic antigen inhibits neutrophil activation by N-formyl-methionyl-leucyl-phenylalanine. Biocell, vol. 39, nr 2/3, 2015, ss. 1-3
2. Pańczyszyn Anna: Neutrophil priming to oxidative burst. Post Biol Kom, vol. 42, nr 1, 2015, ss. 87-106
3. Pańczyszyn Anna, Boniewska-Bernacka Ewa: Telomery jako molekularny marker chorób cywilizacyjnych. Post Biol Kom vol. 43, nr 1, 2016, ss. 141-154
4. Pańczyszyn Anna, Boniewska-Bernacka Ewa: The effects of oxidative stress on telomeres and cell life span. Puls Uczelni – Higher School’s Pulse, vol. 10, nr 3, 2016, ss. 41-44
5. Boniewska-Bernacka Ewa, Pańczyszyn Anna: Selected theories of ageing organisms, w: Puls Uczelni Higher School’s Pulse, vol. 10, nr 4, 2016, ss. 36-39
6. Pańczyszyn Anna, Wieczorek Maciej. Role of CEACAM in neutrophil activation. Postepy Hig Med Dosw (online), 2012; 66: 574-582
7. Herok Robert, Knapik Dagmara, Pańczyszyn Anna, Przystaś Wioletta, Wołoszyn Mariusz, Zabłocka-Godlewska Ewa, Ziembińska Aleksandra. Biologia dla studentów kierunków technicznych. praca zbiorowa pod redakcją Ewy Zabłockiej-Godlewskiej. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2011 (ISBN: 978-83-7335-841-6)