Szczegółowe informacje o studiach na kierunku lekarskim można uzyskać w biurze organizacji kierunku lekarskiego:

dr Bożena Wroniszewska-Drabek
Specjalista ds. organizacji biura kierunku lekarskiego

Joanna Tomalik
Samodzielny referent ds. kierunku lekarskiego

ul. Katowicka 89 p.13, 45–061 Opole
tel. +48 77 452 74 55
lekarski@uni.opole.pl