Rekrutacja 2018/2019


Internetowa Rejestracja Kandydata

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wejść na stronę internetową: www.rekrutacja.uni.opole.pl

 

Opłata rekrutacyjna

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty.

Dowiedz się więcej

Wymagania rekrutacyjne

W rekrutacji na kierunek lekarski będą uwzględniane:

  1. Oceny uzyskane na egzaminie „nowej matury”
  2. Oceny z matury międzynarodowej IB
  3. Oceny z egzaminu wstępnego (stara matura).Dowiedz się więcej
Limit przyjęć kandydatów

Informujemy, że Limit przyjęć kandydatów na kierunek lekarski określił Minister Zdrowia. Na rok akademicki 2018/2019 limit wynosi:

80 – studia stacjonarne,

40 – studia niestacjonarne.

Progi punktowe 2017/2018

Informujemy, że liczba punktów zapewniających przyjęcie na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 wynosiła 166,800.

Tak się studiuje medycynę


Wirtualne serce w Collegium Medicum


Wirtualne serce to nowatorskie rozwiązanie dydaktyczne. Jako pierwszy w Polsce wprowadza je Uniwersytet Opolski na kierunku lekarskim. Jest to specjalna aplikacja, dzięki której lekarze i studenci mogą zobaczyć serce takim, jakim ono rzeczywiście jest – bijące, podczas pracy. Model serca jest fotorealistyczny. Studenci mogą zobaczyć serce w trójwymiarze, obracać je, uzyskiwać jego przekroje, powiększać fragmenty, obejrzeć poszczególne elementy anatomiczne. Z aplikacji korzysta się używając specjalnych gogli do oglądania wirtualnej rzeczywistości.

Aplikacja jest szeroko komentowana w mediach w całej Polsce i regionie. Dowiedz się więcej

Uczelnia dobrego wyboru


Wirtualne serce w Collegium Medicum


Wirtualne serce to nowatorskie rozwiązanie dydaktyczne. Jako pierwszy w Polsce wprowadza je Uniwersytet Opolski na kierunku lekarskim. Jest to specjalna aplikacja, dzięki której lekarze i studenci mogą zobaczyć serce takim, jakim ono rzeczywiście jest – bijące, podczas pracy. Model serca jest fotorealistyczny. Studenci mogą zobaczyć serce w trójwymiarze, obracać je, uzyskiwać jego przekroje, powiększać fragmenty, obejrzeć poszczególne elementy anatomiczne. Z aplikacji korzysta się używając specjalnych gogli do oglądania wirtualnej rzeczywistości.

Aplikacja jest szeroko komentowana w mediach w całej Polsce i regionie. Dowiedz się więcej

Collegium Medicum otwarte


Obfitujący w doniosłe wydarzenia dzień na Uniwersytecie Opolskim rozpoczął się od otwarcia Collegium Medicum przy ul. Czaplaka. Licznie zgromadzonych gości przywitał rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, który przypomniał historię starań o kierunek lekarski w Opolu, zaznaczając, że idea pojawiła się na kolegium rektorskim za kadencji poprzedniego rektora prof. Stanisława S. Niciei, a po raz pierwszy zaistniała w głowie prof. Adama Latały z Wydziału Przyrodniczo – Technicznego. – Wiele osób twierdziło na początku naszej drogi, że się nie uda, tymczasem dziś mamy kierunek lekarski – mówił rektor Masnyk. – Nie byłoby tej uroczystości, gdyby nie wsparcie władz wojewódzkich, zarządu województwa, parlamentarzystów, samorządowców, biznesu. Na naszej drodze spotkaliśmy bardzo wiele życzliwych nam osób, w tym pana Karola Cebulę, honorowego senatora UO i mecenasa, który namawiał i namawia samorządy i biznes do wspierania idei kierunku lekarskiego na UO. Wszystkim im w imieniu całej społeczności akademickiej serdecznie dziękuję. Więcej

Organizacja kształcenia poprzez formę „mistrz – uczeń” realizowana poza harmonogramem zajęć klinicznych umożliwia nie tylko szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków.

 

Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał wiele specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, a przede wszystkim Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym opolszczyzny, które przekształcone zostało w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Doktorat honorowy dla prof. Franciszka Kokota


Urodzony w 1929 r. w Olesnie prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot jest wybitnym internistą, nefrologiem, endokrynologiem, patofizjologiem. Ma na swoim koncie blisko 1000 publikacji naukowych. Wychował wiele pokoleń lekarzy. Otrzymał tytuły doktora honoris causa dziewięciu uczelni. Laureat wielu nagród, członek międzynarodowych towarzystw nefrologicznych, wspaniały życzliwy człowiek, który medycynie poświęcił całe życie.

Czytaj dalej

Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO na mapie Opola

Kierunek Lekarski