Terminy, o których nie możesz zapomnieć


Studia stacjonarne magisterskie

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

5.07.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

12.07.2017 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne

18.07.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Studia niestacjonarne magisterskie

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

25.07.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”

od 28.07.2017 do 4.08.2017 – przyjmowanie dokumentów przez komisje rekrutacyjne

4.08.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Studia stacjonarne magisterskie (dla staromaturzystów)

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

7.05.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”

Terminy przeprowadzenia egzaminu:

  • 8.06.2017 r. (czwartek) biologia 9:00:00
  • 12.06.2017 r. (poniedziałek) chemia 9:00:00
  • 13.06.2017 r. (wtorek) fizyka 14:00:00

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

12.07.2017 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

18.07.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Studia niestacjonarne magisterskie (dla staromaturzystów)

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

7.05.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego

  • 8.06.2017 r. (czwartek) biologia 9:00:00
  • 12.06.2017 r. (poniedziałek) chemia 9:00:00
  • 13.06.2017 r. (wtorek) fizyka 14:00:00

od 28.07.2017 do 4.08.2017 – przyjmowanie dokumentów przez komisje rekrutacyjne

4.08.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Doktorat honorowy dla prof. Franciszka Kokota


Urodzony w 1929 r. w Olesnie prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot jest wybitnym internistą, nefrologiem, endokrynologiem, patofizjologiem. Ma na swoim koncie blisko 1000 publikacji naukowych. Wychował wiele pokoleń lekarzy. Otrzymał tytuły doktora honoris causa dziewięciu uczelni. Laureat wielu nagród, członek międzynarodowych towarzystw nefrologicznych, wspaniały życzliwy człowiek, który medycynie poświęcił całe życie.

Czytaj dalej

Co możemy ci zaoferować?


Program studiów oparty jest o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł choroby serca).

Metody kształcenia ukierunkowane na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznych, obejmującym Pracownie: Anatomii Wirtualnej, Ratownictwa medycznego z ambulansem, Intensywnego nadzoru, Symulacji Procedur Małoinwazyjnych i Ćwiczeń Fantomowo – modelowych, Opieki szpitalnej, Symulacji Procedur Zabiegowych na bloku operacyjnym i Bloku porodowego.

Organizacja kształcenia poprzez formę „mistrz – uczeń” realizowana poza harmonogramem zajęć klinicznych umożliwiająca nie tylko szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków.

Uczelnia dobrego wyboru


Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał szereg specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, w tym Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym opolszczyzny, które przekształcane jest aktualnie w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzone będą w roku akademickim na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od roku akademickiego 2018/2019 na nowym Wydziale Medycyny i Nauk o Zdrowiu.

Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO na mapie Opola

Kierunek Lekarski