Dzień adaptacyjny na UO


Wszystkich studentów I-go roku Kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim serdecznie zapraszamy na „Dzień Adaptacyjny” w dniu 29 września br. Spotkanie organizacyjne rozpocznie się o godzinie 11.00 w sali nr 413 przy ul. Kominka 6a w Opolu (Collegium Biotechnologicum).

Inauguracja roku akademickiego


Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 już 11 października. Jej integralną częścią będzie nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Franciszkowi Kokotowi, nestorowi polskiej medycyny. Laudację wygłosi wybitny polski kardiochirurg prof. Marian Zembala. A naszym gościem specjalnym będzie minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wiąże się to przede wszystkim z otwarciem po raz pierwszy w historii opolskich uczelni kierunku lekarskiego – właśnie na UO. Dowiedz się więcej

Medycyna – rekrutacja z sukcesem


Informujemy, że lista osób przyjętych na studia niestacjonarne została ogłoszona 4 sierpnia br. na stronie internetowej: www.wyniki.uni.opole.pl oraz na indywidualnym koncie kandydata.

Sprawdź swój wynik: www.wyniki.uni.opole.pl
                                      www.rekrutacja.uni.opole.pl

Informujemy, że lista osób przyjętych na studia stacjonarne została ogłoszona 19 lipca br. na stronie internetowej: www.wyniki.uni.opole.pl oraz na indywidualnym koncie kandydata.

Sprawdź swój wynik: www.wyniki.uni.opole.pl
                                      www.rekrutacja.uni.opole.pl

Co na pierwszym roku medycyny?

1 października 2017 r. dla adeptów medycyny otwarte zostaną przygotowywane dla kierunku lekarskiego przy ul. Oleskiej 48 nowoczesne bloki dydaktyczne anatomii, histologii, fizjologii i patomorfologii. Studenci pierwszego roku studiów rozpoczną kształcenie od podstaw medycyny, w tym z zakresu makro- i mikroskopowej budowy organizmu człowieka na anatomii i histologii. Zajęcia z anatomii prowadzone będą w nowocześnie wyposażonym w modele anatomiczne i plastynaty bloku dydaktycznym Zakładu Anatomii oraz w pracowni anatomii wirtualnej. W drugim semestrze natomiast studenci będą także kształcili się w tzw. Anatomicum przygotowywanym przez Uniwersytet Opolski w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu, w którym będą mieli możliwość nauki z wykorzystaniem preparatów kadawerowych przygotowanych ze zwłok ludzkich. Dowiedz się więcej

Studenci pierwszego roku studiów będą mieli także możliwość wyboru przedmiotów fakultatywnych, m.in. komunikacja interpersonalna pacjent – lekarz, humanizacja medycyny, zastosowanie informatycznych technik obrazowania w medycynie (technika 3D), uwarunkowania transkulturowe medycyny, techniki praktycznego planowania i symulacji terapii w dyscyplinach zabiegowych.

Dlaczego warto studiować kierunek lekarski na UO?


Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu


 

10 maja br. na oddziale neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu odbyła się „Operacja w ciemności” – mikroresekcja nowotworu mózgu przy użyciu fluorescencji kwasu 5-aminolewulinowego światłem o długości fali 400 nm.

 

 

dr n. med Dariusz Łątka

neurochirurg, ordynator oddziału neurochirurgii WCM, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Doktorat honorowy dla prof. Franciszka Kokota


Urodzony w 1929 r. w Olesnie prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot jest wybitnym internistą, nefrologiem, endokrynologiem, patofizjologiem. Ma na swoim koncie blisko 1000 publikacji naukowych. Wychował wiele pokoleń lekarzy. Otrzymał tytuły doktora honoris causa dziewięciu uczelni. Laureat wielu nagród, członek międzynarodowych towarzystw nefrologicznych, wspaniały życzliwy człowiek, który medycynie poświęcił całe życie.

Czytaj dalej

Co możemy ci zaoferować?


Program studiów oparty jest o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro- i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł choroby serca).

Metody kształcenia ukierunkowane są na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznych, obejmującym pracownie: anatomii wirtualnej, ratownictwa medycznego z ambulansem, intensywnego nadzoru, symulacji procedur małoinwazyjnych i ćwiczeń fantomowo – modelowych, opieki szpitalnej, symulacji procedur zabiegowych na bloku operacyjnym i bloku porodowego.

Organizacja kształcenia poprzez formę „mistrz – uczeń” realizowana poza harmonogramem zajęć klinicznych umożliwia nie tylko szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków.

Uczelnia dobrego wyboru


Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał wiele specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, a przede wszystkim Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym opolszczyzny, które przekształcone zostało w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzone będą w roku akademickim na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od roku akademickiego 2018/2019 na nowym Wydziale Medycyny i Nauk o Zdrowiu.

Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO na mapie Opola

Kierunek Lekarski