Terminy, o których nie możesz zapomnieć


Studia stacjonarne magisterskie

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

5.07.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

12.07.2017 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne

18.07.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Studia stacjonarne magisterskie (odpłatne)

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

25.07.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „nowej matury”

od 28.07.2017 do 4.08.2017 – przyjmowanie dokumentów przez komisje rekrutacyjne

4.08.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Test kompetencji poznawczych

Test kompetencji poznawczych odbędzie się 6 lipca 2017 roku o godz. 11.00. Informujemy, że dokładne miejsce przeprowadzenia testu zostanie wskazane na indywidualnym koncie kandydata, po uprzednim uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł.

Więcej na stronie internetowej: Test kompetencji poznawczych na Uniwersytecie Opolskim

 

Studia stacjonarne magisterskie (dla staromaturzystów)

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

7.05.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”

Terminy przeprowadzenia egzaminu:

  • 8.06.2017 r. (czwartek) biologia 9:00:00
  • 12.06.2017 r. (poniedziałek) chemia 9:00:00
  • 13.06.2017 r. (wtorek) fizyka 14:00:00

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

12.07.2017 – rozpoczęcie przyjmowania dokumentów przez komisje rekrutacyjne.

18.07.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Studia stacjonarne magisterskie (odpłatne) dla staromaturzystów

24.04.2017 – rozpoczęcie rejestracji kandydatów w IRK

7.05.2017 – ostatni dzień rejestracji dla absolwentów „starej matury”

6.07.2017 – test kompetencji poznawczych – obowiązkowy dla kandydatów na kierunek lekarski

Terminy przeprowadzenia egzaminu wstępnego

  • 8.06.2017 r. (czwartek) biologia 9:00:00
  • 12.06.2017 r. (poniedziałek) chemia 9:00:00
  • 13.06.2017 r. (wtorek) fizyka 14:00:00

od 28.07.2017 do 4.08.2017 – przyjmowanie dokumentów przez komisje rekrutacyjne

4.08.2017 godz. 15.00 – ostateczny termin złożenia dokumentów (dotyczy także tych dokumentów przesłanych pocztą)

Szerzej w zakładce kandydat

Opłata rekrutacyjna

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty, a dla kandydatów na kierunek lekarski, ze względu na termin pisania testu kompetencji poznawczych, jest terminem wpływu opłaty na konto Uczelni. Dowiedz się więcej

 

Dlaczego warto studiować kierunek lekarski na UO?


Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu


 

10 maja br. na oddziale neurochirurgii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu odbyła się „Operacja w ciemności” – mikroresekcja nowotworu mózgu przy użyciu fluorescencji kwasu 5-aminolewulinowego światłem o długości fali 400 nm.

 

 

dr n. med Dariusz Łątka

neurochirurg, ordynator oddziału neurochirurgii WCM, Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu

Doktorat honorowy dla prof. Franciszka Kokota


Urodzony w 1929 r. w Olesnie prof. dr hab. n. med. Franciszek Kokot jest wybitnym internistą, nefrologiem, endokrynologiem, patofizjologiem. Ma na swoim koncie blisko 1000 publikacji naukowych. Wychował wiele pokoleń lekarzy. Otrzymał tytuły doktora honoris causa dziewięciu uczelni. Laureat wielu nagród, członek międzynarodowych towarzystw nefrologicznych, wspaniały życzliwy człowiek, który medycynie poświęcił całe życie.

Czytaj dalej

Co możemy ci zaoferować?


Program studiów oparty jest o zajęcia zgrupowane w moduły kształcenia integrujące przedmioty w ramach poszczególnych nauk (jak np. anatomia i histologia zintegrowane w moduł makro- i mikrostruktura organizmu człowieka) lub też integrujące przedmioty różnych nauk, w tym szczególnie należące do nauk niezabiegowych z przedmiotami przynależnymi do nauk zabiegowych (jak np. kardiologia, kardiochirurgia, transplantologia zintegrowane w moduł choroby serca).

Metody kształcenia ukierunkowane są na kształcenie praktyczne, w tym poprzez formę zajęć w warunkach symulowanych zajęć klinicznych w nowocześnie wyposażonym Centrum Symulacji Medycznych, obejmującym pracownie: anatomii wirtualnej, ratownictwa medycznego z ambulansem, intensywnego nadzoru, symulacji procedur małoinwazyjnych i ćwiczeń fantomowo – modelowych, opieki szpitalnej, symulacji procedur zabiegowych na bloku operacyjnym i bloku porodowego.

Organizacja kształcenia poprzez formę „mistrz – uczeń” realizowana poza harmonogramem zajęć klinicznych umożliwia nie tylko szerszy dostęp do szczególnie trudnych diagnostycznie lub rzadko występujących przypadków chorobowych (z którymi nie będzie możliwości zapoznania się na zajęciach harmonogramowych), ale także nawiązywanie relacji i korzystanie ze skarbnicy wiedzy doświadczonych lekarzy praktyków.

Uczelnia dobrego wyboru


Na potrzeby kształcenia klinicznego i praktyk Uniwersytet Opolski pozyskał wiele specjalistycznych szpitali, placówek podstawowej opieki zdrowotnej oraz ośrodków opieki hospicyjnej, a przede wszystkim Wojewódzkie Centrum Medyczne w Opolu będące wiodącym ośrodkiem medycznym opolszczyzny, które przekształcone zostało w Szpital Kliniczny Uniwersytetu Opolskiego.

Studia na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego prowadzone będą w roku akademickim na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym, a od roku akademickiego 2018/2019 na nowym Wydziale Medycyny i Nauk o Zdrowiu.

Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO na mapie Opola

Kierunek Lekarski