Rekrutacja 2018/2019


Wolne miejsca na kierunku lekarskim!

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca na studiach niestacjonarnych kierunku lekarskiego. Dodatkowy nabór trwa od 08.10.2018 r. do 26.10.2018, godz 15:00. Zadbaj o swoją przyszłość i zapisz się na Medycynę. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://rekrutacja.uni.opole.pl/pl/offer/R2018-2019/programme/11-PRK-LEK-Z6/?from=field:LEK

Internetowa Rejestracja Kandydata

Aby założyć konto kandydackie w systemie IRK, należy wejść na stronę internetową: www.rekrutacja.uni.opole.pl

 

Opłata rekrutacyjna

Uniwersytet Opolski pobiera opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł za rejestrację na każdym kierunku/specjalności. Zapisując się na ten sam kierunek/specjalność studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, wnosi się tylko jedną wpłatę. Ostatni dzień rejestracji jest też ostatnim dniem, w którym należy dokonać wpłaty.

Dowiedz się więcej

Limit przyjęć kandydatów

Informujemy, że Limit przyjęć kandydatów na kierunek lekarski określił Minister Zdrowia. Na rok akademicki 2018/2019 limit wynosi:

80 – studia stacjonarne,

40 – studia niestacjonarne.

Wyniki rekrutacji

Poznaj wyniki rekrutacji: wyniki

Pełnomocnictwo

Dokumenty może złożyć osoba wyznaczona przez kandydata w pisemnym pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo winno zawierać dane osobowe w tym numer dokumentu tożsamości osoby składającej dokumenty w imieniu kandydata.

Wymagania rekrutacyjne

W rekrutacji na kierunek lekarski będą uwzględniane:

  1. Oceny uzyskane na egzaminie „nowej matury”
  2. Oceny z matury międzynarodowej IB
  3. Oceny z egzaminu wstępnego (stara matura).Dowiedz się więcej
Progi punktowe 2017/2018

Informujemy, że liczba punktów zapewniających przyjęcie na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 wynosiła 166,800.

Miejsce dostarczenia dokumentów

Adres
Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny, Uniwersytet Opolski
ul. Katowicka 89, 45-061 Opole, p. 13
tel. +48 77 452 74 55,

Najczęściej zadawane pytania dot. rekrutacji


Masz problem z zakładką WYKSZTAŁCENIE podczas rejestracji w systemie IRK?

Jeżeli masz problem z zakładką WYKSZTAŁCENIE podczas rejestracji IRK wejdź na: Masz problem z zakładką WYKSZTAŁCENIE !

Gdzie wpisać numer aneksu?

Jeżeli masz problem z wpisaniem numeru aneksu wejdź na: Gdzie wpisać numer aneksu?

 

Jak zatytułować przelew opłaty rekrutacyjnej?

Kandydacie, otrzymasz indywidualny numer rachunku bankowego, na który będziesz wpłacać opłatę rejestracyjną. Ostatnie jedenaście cyfr tego numeru to Twój Identyfikator w systemie IRK poprzedzony zerami.

Identyfikator jest widoczny w systemie po wejściu w „moje konto”. Pełny numer rachunku będzie widać w zakładce „Płatności” po zapisaniu się na program studiów przy pozycji z tym programem studiów. 

Przed dokonaniem wpłaty sprawdź, czy wpisałeś poprawny numer rachunku bankowego!

Przykład: Opłata rekrutacyjna – Kierunek Lekarski

 

Studenckie Koło Naukowe ONKOS z pierwszą nagrodą !


Na VIII Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z udziałem Studenckich Kół Naukowych w Ełku, zorganizowanej przez Klinikę Nefrologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, przedstawiono szesnaście prac, między innymi studentów z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i z Wojskowego Instytutu Medycznego, a ich autorami byli głównie słuchacze piątego i szóstego roku medycyny. Tym bardziej więc godny odnotowania jest fakt, że „pierwszaki” z Uniwersytetu Opolskiego okazały się najlepsze. I zdobyły pierwsza nagrodę w kategorii prac oryginalnych. Więcej

Uczelnia dobrego wyboru


Tak się studiuje medycynę


Kierunek Lekarski, Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO na mapie Opola

Kierunek Lekarski